Elveli gård får ikke ridehall

UTEN RIDEHALL: Elveli gård har foreløpig fått nei til ridehall. PS! Dette bildet er ikke fra Elveli. Illustrasjonsfoto: Fredrik Eckhoff

Plan- og bygningsetaten og byrådet sier nei til innebygd ridebane på Elveli gård i Sørkedalen. Fylkesmannen kan bli redningen.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

SØRKEDALEN: Søknaden om dispensasjon fra Markaloven omhandler oppføring av en innebygd ridebane på 22 x 44 meter. I søknaden står det at hallen ikke vil være til sjenanse for turgåere eller skiløpere, og at en innebygd ridebane vil øke kapasiteten betraktelig. Rideskole for barn og unge og store ridestevner kan med omsøkte tiltak tilbys og arrangeres vinterstid. Interessen for hestesport har økt enormt siden reguleringsplanen ble utarbeidet, mener tiltakshaver Kåre Kristoffersen, som synes at grensen for bebyggelse i sin tid ble trukket for snevert til å tilfredsstille dagens krav.

Eneste godkjente ridesenter

I saken står det: «Som det eneste godkjente ridesenteret i Sørkedalen er det viktig å kunne tilby moderne fasiliteter til utøvelse av ride sport for profesjonelle, hobby ryttere og barn/unge som vil lære å ri under trygge forhold». Tiltakshaver mener Oslo kommune bør være en aktiv tilrettelegger for gode og funksjonelle breddeanlegg, og særlig fokusere på barne- og ungdomsidretten. Oslo skal ha et mangfoldig tilbud av små og store idrettsarrangementer.

Ulemper

Plan- og bygningsetaten skriver i sin redegjørelse at tiltaket ikke er omsøkt som et
landbrukstiltak og er avhengig av dispensasjon fra forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Marka. Etaten mener ulemper ved omsøkt tiltak er bygningens størrelse og omfang. En innebygd ridehall av enslik størrelse er mer eksponert og påvirker landskapet i større grad enn eksisterende ridebane.

Presedens

Sett i et overordnet perspektiv kan en dispensasjon medføre vesentlige ulemper i form av presedensvirkning. Det er ikke utenkelig at andre gårder i Sørkedalen ønsker oppføring av ridehall, og en dispensasjon i denne saken kan medføre at byggeforbudet i Marka på sikt blir uthulet. Plan- og bygningsetaten konkluderer med at det ikke foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjonen. Vilkårene etter markalovens §15 er derfor ikke oppfylt, og dispensasjonssøknaden avslås. Plan- og bygningsetaten mener at utvidelse av næringsvirksomhet innenfor markalovensgeografiske virkeområde bør gjøres gjennom reguleringsplan etter markalovens bestemmelser.

Byrådet er kommet til samme konklusjon som Plan- og bygningsetaten, etter at tiltakshaver har klaget på Plan- og bygningsetatens vedtak. Saken skal opp i byutviklingskomiteen etter sommerferien, før klagesaken går til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Les også: Historisk VM-sølv til Slemdal-seiler

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse