ANNONSE
Annonse

– Eldre er ikke en utfordring, men en enorm ressurs

Elisabeth Vennevold har sittet i direktørstolen i Bydel Vestre Aker siden 1. november. Foto: Vidar Bakken

Hun ser eldre mennesker i Vestre Aker som en ressurs heller enn en utfordring for samfunnet. Hun ser med glede på at frivilligheten stadig får en større plass i vårt lokalsamfunn – og hun ivrer for et sterk samarbeid mellom de ulike kommunale instanser. Vestre Akers nye bydelsdirektør er glad for å være i gang.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.11.2016 kl 16:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL VESTRE AKER: Fra sitt kontor i bydelsadministrasjonen i FO-bygget på Huseby skuer Elisabeth Vennevold oppover Huseby, Hovseter, Voksen og Holmenkollåsen. Når vi møter henne, har hun vært i sving som Jan O. Nytveits arvtaker i bare to uker, og hun er i ferd med å sette seg godt i hva som rører seg i bydelen.

Startet som sykepleier

Vennevold startet sin yrkeskarriere som sykepleier i hjembygda Bærum, før hun etter hvert styrte seg inn mot ledelse og byråkrati. I Bærum var hun blant annet med på å starte opp Bærums sykehjem i Spania, som kommunalsjef for pleie- og omsorgstjenester i kommunen.

Så fulgte noen år som kommunalsjef for helse og velferd i Ringerike kommune, med Hønefoss som base. Da tragedien på Utøya utspant seg i 2011, var hun stedfortredende rådmann i Ringerike kommune. Hun forteller at, selv om Utøya ligger i nabokommunen, Hole, var det mye som falt på Ringerike, som er en større kommune.

– Det ble et enormt arbeid, og den tragiske opplevelsen har gjort noe med meg, sier hun.

I 2013 ble en stilling ledig i Oslo kommune, som passet henne, også fordi hun da ønsket å jobbe i en stor kommune. Stillingen hadde det relativt lange navnet seksjonssjef for pleie- og omsorgstjenester i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune Det er denne stillingen hun nå har fått permisjon fra, for å besette den midlertidige stillingen som bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker.

Om ikke så lenge, regner Vennevold med at stillingen kommer til å bli utlyst, og da regner hun naturligvis med å være blant søkerne.

– Jeg har i hvert fall trivdes veldig godt i Vestre Aker så langt, smiler hun.

Først og fremst en ressurs

Som man skjønner, hun har en bred erfaring innen eldreomsorg, som jo er en av bydelens viktigste oppgaver.

– Jeg er opptatt av at vi har en frisk eldrebefolkning i Vestre Aker. Man snakker ofte om at eldre er en utfordring for samfunnet, mens jeg ser dem først og fremst som en ressurs, sier Vennevold, som sier at Oslo har sett til Europa og er med i et nettverk av aldersvennlige byer.

– Så kan man definere alder, på bakgrunn av den stadig økende eldrebefolkningen. De eldre selv snakker ikke så mye om omsorgstjenester. De snakker om ting som transport, om sosial integrering, de snakker om møteplasser. Majoriteten av eldre er jo de som bor hjemme, sier bydelsdirektøren.

– Det er ikke en drøm for de fleste å komme på sykehjem. De fleste vil mestre livet sitt selv, men de som har behov for helse- og omsorgstjenester i eller utenfor institusjon, skal selvfølgelig få dette, sier hun.

Hun mener at det blir stadig viktigere å utnytte alle ressursene som ligger i eldrebefolkningen. Vennevold forteller at hun nylig pratet med Odd Grann, som i mange år har engasjert seg for seniorsaken og vært leder for det sentrale eldrerådet i Oslo.

– Han sa at når du vil ha frivillighet, må du ikke bare ha hender, du må ha hoder også. Du må bruke den kompetansen vi har, sa han, forteller Vennevold. Hun trekker også frem Vestre Aker frivilligsentrals Espen Andresen, som flere ganger har påpekt at her i bydelen sitter det mange som er forhenværende håndverkere, pedagoger og mye annet.

– Det fins masse kompetanse gjennom lange, yrkesaktive liv. De er egentlig en utømmelig ressurs, sier Vennevold, som mener at frivilligheten får en stadig større plass.
– Jeg opplever en helt annen kultur for frivillighet enn tidligere. Å yte frivillig arbeid er forebyggende og helsebringende i seg selv, sier hun og påpeker at alternativet til mer frivillig innsats er å bli sittende med tunge, dyre tjenester.

Spennende teknologi

Og mens vi er inne på temaet eldreomsorg, bydelsdirektøren ser med spenning på hvordan den teknologiske utviklingen er i ferd med å skape nye muligheter innen eldreomsorgen.

– Jeg er spent på implementering av velferdsteknologi. Vi har hatt sentrumsbydelene som har vært med i et nasjonalt prosjekt. Mye av dette har vært meget vellykket, for eksempel nye medisindispensere, sier hun.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger som: «den kan klokka, det kan ikke hjemmesykepleien». Den fungerer slik at det kommer et signal, et lys og en medisindose. Så varsles hjemmetjenesten hvis det av en eller annen grunn ser ut til han eller hun ikke har tatt den.

Hun nevner også eksempler som samarbeidet med Lovisenberg sykehus, for kolspasienter som kan måle sine egne verdier istedenfor å måtte innom sykehuset for å gjøre det.

– Dette gjelder mange med kroniske lidelser, for eksempel diabetes. Direktedialog via nettbrett er også veldig spennende, sier bydelsdirektøren og nevner også at sensorovervåkning i hjemmet kan være nyttig.

– Man ser ikke mennesket, så det er ikke noe problem om man går hjemme i stuen i underbuksa, men man kan oppdage det hvis det ligger noen på gulvet, hvis det ikke er noen bevegelse. Slik teknologi kan bidra til at man slipper å få fremmede mennesker inn til seg midt på natten, noe som mange synes er slitsomt, sier hun.

– Dette handler ikke om å ta bort varme hender, men å bruke kompetansen og teknologien. Noen innbyggere kan klare seg med mindre tjenester ved bruk av teknologi, mener bydelsdirektøren, som forteller at oppstarten for dette prosjektet i Vestre Aker er allerede 1. januar 2017.

Den viktige oppveksten

Nok om bydelene eldre i denne omgang. Elisabeth Vennevold snakker like gjerne om barn og oppvekst, selv om barna når de går over i skole, ikke lenger er bydelens direkte ansvar, fordi skolene ligger under Utdanningsetaten. Barn og ungdoms ve og vel er uansett et ansvar for bydelen, gjennom for eksempel Barneverntjenesten.

– Vi er en bydel med mange ressurssterke folk. Det er lett å fokusere på den delen, men absolutt alle har rett til å få oppmerksomhet i perioder hvor de ikke har det bra, eller hvor foreldrene ikke har det bra. Fokuset på samarbeidet med skoler og sykehjem er viktig, selv om vi ikke har direkte ansvar for disse, sier hun.

Viktig samarbeid

Og nettopp dette samarbeidet internt i de kommunale etater og andre instanser, er hun veldig opptatt av at skal fungere så godt som mulig.

– Jeg er opptatt av at vi må jobbe sammen. Selv om skolene er under Utdanningsetaten, betyr ikke det at jeg ikke snakker med dem. Å snakke sammen på tvers, og sørge for at de riktige personene sitter rundt bordet, det er viktig for at man skal få løst en sak best mulig, sier hun.

Flere flyktninger?

Et lite hjertesukk fra Vestre Akers ferske bydelsdirektør til slutt:

– Jeg skulle virkelig ønske at vi fikk bosatt flere flytkninger i bydelen. Et mangfoldig samfunn er et godt samfunn. Bebyggelsen er litt annerledes i store deler av bydelen, ja, men ikke så annerledes. Jeg har selv leid ut leilighet i huset i Bærum, hvor jeg gikk til kommunen og spurte om de hadde noen de mente kunne bo der. Det hadde de jo, og det har vært en veldig positiv erfaring, sier hun.

– Oslo kommune har 30 prosent med minoritetsbakgrunn, og det burde synes også her i Vestre Aker. Jeg er opptatt av å se den enkeltes ressurser, ikke stigmatisere noen på bakgrunn av alder, nasjonalitet eller diagnoser, sier bydelsdirektøren.

LES OGSÅ: Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern fikk bot for omsorgssvikt etter at eldre kvinne døde

To tyver hoppet i Hoffselven

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse