"Dødshuset": Riksantikvaren gir ikke Byantikvaren medhold

PÅ OVERFLATEN: Slik er Bjarne Melgaards "A house to die in" tenkt å bli på Kikkut-kollen. Store deler av opphold og atelier kommer under bakken. Foto: Snøhetta

Byantikvaren har gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene på Ekely, men nå har Riksantikvaren sendt saken tilbake for ny vurdering.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.01.2017 kl 09:56

Akersposten
Akersposten Media

EKELY: Bjarne Melgaards og arkitektkontoret Snøhettas prosjekt «A house to die in» har skapt mye debatt. Bolig- og kunstprosjektet er planlagt oppført på kollen nedenfor Edvard Munchs atelier, Kikkut-kollen. Store deler av planområdet med vegetasjon er fredet. Fredningsvedtaket for Ekely er gjort for å bevare miljøet i området med kunstnerboliger, Munchs atelier, hager og landskapsrommet rundt. Samtidig er en del av tomten regulert til bolig, mens kollen med landskapet rundt er regulert til friområde.

Underjordisk adkomst og vannspeil med underjordisk atelier ligger innenfor fredningsområdet. Boligdelen som er planlagt over bakken ligger utenfor fredningsgrensen

Les også: Bevare Kikkut-kollen eller "A house to die in

Vil ha ny dokumentasjon

Byantikvaren har gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene og gått inn for planforslaget etter at prosjektet ble moderert. Det har kommet inn 19 klager på Byantikvarens dispensasjon. Siden har saken gått til Riksantikvaren for vurdering.
Riksantikvaren mener utbyggers søknad i Ekely-saken mangler vesentlig dokumentasjon. Derfor sendes saken tilbake til Byantikvaren for ny utredning og behandling.

– Som klageinstans skal Riksantikvaren påse at saken er godt nok opplyst før vedtaket fattes. Etter vår vurdering gir ikke dokumentasjonen som følger søknaden et tilstrekkelig grunnlag til å kunne bedømme dispensasjonsvedtaket og realitetsbehandle klagene. Vi sender saken tilbake til Byantikvaren, ikke minst for å sikre at også klagerne skal få mulighet til å ta stilling til den nye dokumentasjonen når den kommer, sier avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, Hanna Geiran.

- Viktig delseier

Kunstnerne på Ekely er blant dem som har protestert mot Byantikvarens dispensasjon fra fredningsbestemmelsene og mener prosjektet bryter med fredningsvedtaket med å bevare områdets vegetasjon og landskapsrommet som var en inspirasjonskilde for Munch.

- Dette er en viktig delseier. Riksantikvaren har lyttet til Ekelykunstnerne som har påpekt en rekke mangelfulle forhold ved Byantikvarens vedtak, blant annet at konsekvensene for naturmangfoldet ikke er vurdert, sier advokat Pål Martin Sand i Advokatfirmaet DSA, som representerer Ekelykunstnerne.

Manglene

Byantikvaren vil nå få ansvar for å innhente dokumentasjon og behandle saken på ny. Det nye vedtaket fra Byantikvaren vil kunne påklages til Riksantikvaren. Det er særlig tre punkter der Riksantikvaren påpeker i en pressemelding at det mangler dokumentasjon i Ekely-saken:

Manglende visualisering
Illustrasjonsmaterialet som følger søknaden er begrenset til enkle plan og snitt, og enkelte avfotograferte tredimensjonale modeller. Det mangler særlig illustrasjoner av den foreslåtte hovedinngangen til atelieret fra St. Georgs vei.

Manglende utredning av konsekvenser som følge av terrenginngrepet
Rapporten om grunnforhold og anleggstekniske vurderinger som følger søknaden inneholder ingen fullgod grøntfaglig vurdering, og gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere eventuelle negative konsekvenser for vegetasjonen på lengre sikt, f.eks. som følge av endring i grunnvannstanden.

Manglende vurdering etter naturmangfoldloven
Byantikvaren anmodes om å vurdere hvilke konsekvenser utbyggingen har for naturmangfoldet på stedet, og undersøke muligheter for å unngå eller begrense skader.

Les også:

Toppmodell Eline (25) fra Besserud: - Tøft for dagens ungdom å vokse opp i Oslo vest


Ullernvilla gikk 13 millioner over takst


- Det er veldig farlig, særlig for de minste


ALS-syke Cathrine ber nå om møte med ministeren

Følg Akersposten på Facebook her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse