Dette kostet synderen 200 000 kroner

FORURENSET: Betydelige mengder forurenset vann ble sluppet ut i Holmenbekken ved flere anledninger. Foto: Bjørn Alstad Wangen

Det skal ikke lønne seg å forurense Holmenbekken. Det fikk Rototec merke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.10.2017 kl 18:59

Akersposten
Akersposten Media

HOLMENDAMMEM: Akersposten skrev i desember i fjor om at et selskap som driver med boring av energibrønner hadde sluppet ut forurenset slam i Holmenbekken tre ganger på rad. Dette slammet la seg så i utløpet i Holmendammen. Bjørn Alstad Wangen i Holmendammens Venner hadde dokumentert utslippene og forholdet ble anmeldt til Oslo politidistrikt.

Smekk over fingrene

Selskapet Rototec er senere ilagt en bot på 200 000 kroner for forurensing, etter dokumentasjonen fra Bjørn Wangen.

- Jeg synes jo det er fint at selskapet får en smekk over fingrene, men etter grovheten av utslippene å dømme hadde jeg trodd boten skulle bli større. Jeg hadde håpet at disse pengene kunne bli brukt til å rydde opp etter utslippet, sier Wangen.

Les saken: Holmenbekken forurenset av samme firma tre ganger på rad

Nulltoleranse

Rototec som er et stort internasjonalt selskap når det gjelder boring av energibrønner, har vedtatt boten på 200 000 kroner.

- Vi har i dag nulltoleranse til påslipp av gråvann i VAV sine kummer uten rensing. Vi er fornøyde med at vi ikke har hatt noen påslipp av gråvann til kummer uten rensing i år. Jeg vil gjerne komme tilbake med et mer utfyllende svar, som viser hvilke tiltak vi gjør for å hindre at noe tilsvarende vil skje igjen, sier Kim Ojanne, Country Manager i Rototec AS.

Akersposten vil gjengi Rototecs svar når dette kommer neste uke.

Kake med 25 lys

Wangen er bekymret over mengden av forurenset slam som har kommet ut i Holmendammen. Det har betydning for om man kan mudre dammen uten at forurenset vann virvles opp og føres videre nedover vassdraget.

Les også: Holmendammen gror igjen og igjen

- Jeg har lyst til å dra ned til rådhuset med en kake med 25 lys, i og med at det er 25 år siden at Oslo kommune ga løftet om en helhetlig plan for blant å hindre gjengroing av Holmendammen. Siden har lite skjedd. Jeg har i flere omganger bedt Bymiljøetaten om å ta prøver av slammet for å finne ut i hvilken grad dette er forurenset, slik at vi kan komme videre med saken. Så langt har ikke noe skjedd, sier Wangen.

Les også: Denne idyllen kan gå tapt

Hvis slammet som har lagt seg i Holmendammen er for forurenset, er eneste løsning å tappe ned dammen slik at man kan komme til med gravemaskin for å fjerne sedimenter og gjengroingen. Dette ser byrådsavdeling for miljø og samferdsel som en mulig løsning. En slik nedtapping er avhengig av tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Les også:

Heming-gutten som senket Tyskland

De lever et hundeliv – og digger det!

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse