- Det er sjokkerende

SEPTEMBER 2016: Foreldre og politikere etterlyste initiativ fra byrådet allerede for et halvt år siden. Fra venstre Stig Øydna Kvarsnes med sønnen Casper, Alf Ph. Bjercke, Camilla Wilhelmsen med hunden Tommy og Pia Farstad von Hall. Foto: Vidar Bakken

Ved bystyrevedtaket er byrådet forpliktet til å involvere FAU for å utrede trafikksikkerheten i blant annet Ostadalveien. Det har ikke byrådet gjort noe med.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.03.2017 kl 18:55

Akersposten
Akersposten Media

RØA: Bystyret har eksplisitt bedt byrådet om at FAUer ved skoler som blir berørt av utbyggingen i Aslakveien 20-28, skal involveres i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i området. Bymiljøetaten som utreder dette arbeidet for byrådet, vil ikke møte FAU ved Huseby skole.

Bevisst utenfor

- Det er sjokkerende. Her føler jeg at vi blir holdt bevisst utenfor. Dette har lite med involvering å gjøre. Kan Bymiljøetaten og byrådet sette seg over politiske vedtak, spør Stig Øydna Kvarsnes, som møter i FAUs Trafikkgruppe.

Ostadalsveien er hovedåren gjennom dette området på Røa. Lenge før reguleringsplanen for Aslakveien ble vedtatt mente mange at noe måtte gjøres, blant annet på grunn av at mange bilister holdt høy fart gjennom området. Bymiljøetaten mente det ikke forelå grunn nok til å igangsette fartsregulerende tiltak. Da reguleringsplanen ble vedtatt med flere hundre nye leiligheter, ble problematikken knyttet til trafikksikkerhet i området enda mer aktuell.

Les saken: Vil beskytte barna på skolevei

Sikkerhet i dag og ikke i morgen

Bystyret vedtok reguleringsplanen for Aslakveien 20-28 i juni 2016. FAU ved Huseby skole har vært opptatt av trafikksikring av Ostadalsveien og gjort flere kontakter mot blant andre Bymiljøetaten, politikere og byutviklingskomiteen i rådhuset, både før og etter reguleringsvedtaket. I vedtaket ståe det blant annet følgende:

«Bystyret ber byrådet orientere bystyret om trafikksikkerheten for skoleelever i Aslakveien, Ostadalsveien, Porfyrveien og lokalveiene i området. Orienteringen sendes bystyret gjennom et notat. I sammenheng med dette skal tiltak som trygger skoleelevene vurderes. Byrådet bes involvere de berørte FAUene. Det skal også vurderes om det skal etableres miljøgater eller fartsreduserende tiltak i disse gatene.»

Les også: - Har opplevd å bli forbikjørt i 30-sone

I september 2016 hadde Akersposten en artikkel om at FAU ikke hadde fått noen henvendelse etter reguleringsvedtaket, hvor blant andre FAUs representant Alf Ph. Bjercke var bekymret for mangelen på initiativ fra byrådet.

- Vi trenger sikkerhet i dag og ikke i morgen, sa Bjercke blant annet.

Ba om møte

Etter dette har FAU ved Huseby skole, på eget initiativ tatt kontakt med Bymiljøetaten og bedt om et møte for å konkretisere tiltak de mener er nødvendige, før etatens notat med innstilling blir oversendt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Bymiljøetaten mente at et slikt møte ikke var nødvendig.

- Vi har bedt om å få et møte med Bymiljøetaten før fristen for notatet gikk ut. Det har vi ikke fått. Vi fikk sendt over et innspill som vi håper blir tatt med i vurderingen. Vi har forsøkt å få kontakt med Bymiljøetaten senere, men har ikke lykkes i det så langt, sier leder av Trafikkgruppen ved FAU på Huseby skole, Janeche Borander.

Ikke godt nok

Bymiljøetaten støtter seg på Trafikkagenten, når etaten skal følge opp bystyrets vedtak om å kontakte FAU. Trafikkagenten er etatens prosjekt med skolebarn for å avdekke forhold knyttet til trafikksikkerhet. Skoleelevene kan gå med en app og kartlegge trafikksikkerheten og hvordan de synes det er på skoleveien. Etaten viser til at den ønsker at flest mulig Osloskoler med barne- og ungdomstrinn skal ta i bruk Trafikkagenten for å kartlegge skoleveiene. Når etaten får samlet inn resultater fra Huseby skole, kan dette bidra til å danne grunnlag for prioriteringer i arbeidet med videre sikring av skoleveiene i området, mener Bymiljøetaten.

- Dette er ikke godt nok. Trafikkagenten skal dekke hele skolekretsen. Det blir feil når vi her snakker konkret om trafikksikring i et bestemt område og som er en del av vedtaket gjort i bystyret. Dessuten har vi voksne et litt annet perspektiv på trafikksikkerhet enn det barna har, når det gjelder en samlet vurdering av trafikkforholdene. Når for eksempel våre barn gir tommel opp for isglatte fortau som de kan ha det gøy med å skli på, så er vi mer opptatt av at de ikke skal skli ut i veibanen, sier Borander.

Veldig frustrert

Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen i rådhuset, Pia Farstad von Hall, mener det er reell grunn til bekymring når Bymiljøetaten og byrådet ikke tar bystyrets vedtak på alvor.

- Jeg blir veldig frustrert over manglende vilje til å etterleve bystyrevedtaket. Det er grunn til reell bekymring når foreldrene ikke får mulighet til å presentere sine innspill. I følge vedtaket er byrådet forpliktet til på eget initiativ å involvere FAU. I stedet vil ikke Bymiljøetaten møte representantene for FAU. I et møte i byutviklingskomiteen stilte jeg spørsmålet til byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, om hvorfor vedtaket ikke blir fulgt opp. Hun svarte bare at saken var overlatt til Bymiljøetaten, som skulle håndtere dette. Dette er noe jeg ikke vil slå meg til ro med, sier Farstad von Hall.

Akersposten har sendt en mail til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, med spørsmål om hvorfor bystyrevedtaket ikke er fulgt opp med hensyn til å involvere FAU og om byrådet har tenkt å gjøre noe med dette. Byrådsavdelingen har så langt ikke svart på henvendelsen som ble sendt i går formiddag.

Les også:

Etter skrekkfallet: - Jeg var ganske heldig


Slutt på Kirkenær ballettskole i 2017


- Hovseter må prioriteres


Stor boligutvikler kjøper opp ved Røakrysset

Følg oss på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse