Derfor henger de oppunder broen

Spesialutstyr må til for å få sikret el-forsyningen til Lilleaker – hengt opp under gang- og sykkelbroen over Lysakereleva, som brukes mye av gående og syklister melom Lilleaker og Bærum. Foto: Reidar Martinsen

Folk som ferdes over Lysakerelven mellom Lilleaker og Jar skole, får ekstra utfordringer i ukene fremover. Gangbroen overfor Fåbro-fossen er for tiden anleggsplass for noen dristige karer I signalrøde jakker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2017 kl 09:20

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Stengt -– og slik blir det til en gang ut i juni.

LILLEAKER: Under broen henger de og monterer oppheng for ny og forsterket el-forsyning til vårt distrikt.

Hafslund Nett er oppdragsgiver, og byggeleder Arne Vegard Langmo forrteller til akersposten.no:-

Øker kapasiteten

– Vi er i gang med å legge ny el-kabel som ledd i opgradering av el-nettet – og sikre strømforsyningen til Lilleaker-området. Strømforsyningen får etter hvert økt kapasitet fra 47 Kv til 132 kV net.

I den forbindelse legges det kabel først over gangbroen og deretter i gangveien mot Lilleaker.

– Vi skal krysse Lilleakerveien utpå sommeren, grave oss under trikketraseen og ende opp i trafostasjonen på Lilleaker, i Jonas Dahls vei. Kabelen trekkes fra trafostasjonen på Jar ved Vollsveien og er ca en kilometer lang over til Lilleaker, forteller Langmo.

Den nye kabelen blir isolert for 132kV for senere å kunne inngå i Hafslund Netts 132 kV. I første omgang vil kabelen bli driftet på 47kV.

Stengt i perioder

I forbindelse med gravingen blir altså gangveien i perioder stengt, og det vil nok også kunne medføre noen trafikale utfordringer i den allerede sterkt belastede Lilleakerveien en gang utpå sommeren.

Hele prosjektet skal være ferdig 1. november, men gangveien og gangbroen skal etter planen være åpen for fri ferdsel igjen en gang i juni.

Langmo gir dog et lite håp for turfolket.

– Vi ser på muligheten av å holde en sti åpen langs gangveien under anleggsperioden, sier han.

Et lite håp der altså.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse