Derfor er den helt unik – i Europa!

Smestad Gjenbruksstasjon hadde over 100 000 besøkende i 2016 - og kan nå 150 000 i 2017. Bygget er meget karakteristisk, og unikt. Her fra en stille formiddag. På lørdager nå i høysesongen kan køen av biler være lang. Foto: Reidar Martinsen

Bygget som huser den eneste gjenbruksstasjonen i Oslo vest, er faktisk unik – ikke bare i bydelen. Ikke bare i Oslo. Ei heller Norge. Men faktisk i Europa.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.05.2017 kl 14:16

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Folk kvitter seg med alt fra kabler og stikkontakter til TV og datamaskiner.

Se bildet større

Farlig avfall som bl.a. maling g rengjøringsmidler blir spesialbehandlet på Gjenbruksstasjonen.

SMESTAD: Det er noe spesielt ved arkitekturen. Mange bilister som ferdes på Ring 3 ved Smestad, har nok stilt seg spørsmålet. Hva er dette for noe? Akersposten.no kan bekrefte at det er spesielt. Det er unikt. Bygget som huser den eneste gjenbruksstasjonen i Oslo vest, er faktisk unik i europeisk sammenheng.

Snart maks

Smestad Gjenbruksstasjon ble åpnet i desember 2015. På innsiden av det spesielle bygget kommer folk med ting de ikke lenger har bruk for eller rester etter oppussing av bolig. Biler fullastet med alt fra gipsplater til datamaskiner og maling, kommer nærmest i en uavbrutt strøm fra morgen til kveld. Bygget er den eneste store gjenbruksstasjonen hvor alt foregår innendørs.

Se bildet større

Driftsleder Knut Børing melder om stor økning i antall kunder og avfall etter drøyt et års drift.

Sjefen selv på stasjonen, Knut Børing, er da også ikke så lite stolt av arbeidsplassen sin.

– Ja, dette er blitt veldig flott, sier han til Akersposten.no. – Nå har vi holdt på i snaut halvannet år, og det har vært en solid økning – fra en stille start til vi nå er nesten oppe på maks av hva vi kan klare å håndtere her, sir han.

Planleggingen av en slik stasjon i Oslo vest tok sin tid. Da Smestad brannstasjon ble vedtatt nedlagt og flyttet til andre siden av Smestadkrysset, dukket planene om en gjenbruksstasjon på denne tomten opp. Problemet var imidlertid at den befant seg i et boligområde. Dermed måtte man tenke helt annerledes, og det ble gjort undersøkelser både innen- og utenlands for å finne eksempler på løsninger. Men man fant de ikke. Dermed oppsto dette unike bygget.

Fornøyd, men noen klager

Det er flere interessante nyvinninger ved bygget. Det er et miljøbygg med A-klassifisering, hvor taket er belagt med sedum – en kaktusplante som gjør at taket er grønt om sommeren og får en rødlig farge når høsten kommer.

– Ja, det var en utfordring, sier Knut Børing. Og selv om det ble et innendørs mottak, så var naboene skeptiske, og de var særlig opptatt av trafikken. Og trafikk må det selvsagt bli, men i dag virker det som naboene stort sett synes det går greit. Men det skal ikke underslås at vi har noen klager – spesielt på at det kjøres for fort på veien som går parallelt med Ring 3 og inn til gjenbruksstasjonen, sier Børing.

I 2016 ble det levert 68 tonn med avfall på Smestad. Totalt var det 107 000 besøkende. Trenden er klar. Antall besøkende øker, men totalmengden avfall øker ikke i Oslo. -. Det høres kanskje litt rart ut, sier Børing. – Det har nok sammenheng med at folk kjører hit oftere, men med mindre avfall hver gang. Vi er nå blitt godt kjent i distriktet, og folk benytter oss i økende grad.

– Hvor kommer de fra?

– Vesentlig fra nærområdene. Men sikkert også noen lenger unna. Vi har ingen god oversikt over det. De kommer også fra Bærum, selv om de egentlig ikke har anledning til å levere avfall her, sier Knut Børing.

Se bildet større

– Kunden i fokus, sier driftsleder Knut Børing, helt til høyre. Ellers fra v.: Abdi, Runar, deretter en av mange fornøyde kunder, Bernhard, Mohammed, Fritz, Ismail.

Det koster ingenting å levere avfall på Smestad. Kostnadene dekkes inn gjennom renovasjonsavgiften hver og en av oss betaler til Oslo kommune– dvs. de som bor i Oslo. Derfor skal altså folk fra Bærum ikke levere avfall i Oslo.

– Men det gjør de nok, sier Børing, og legger til: – Nå arbeides det med et kontrollsystem, som etter hvert skal gjøre at kun Oslofolk slipper inn i stasjonen, sier han

Kaster alt

– Hva er det så folk kaster?

– Absolutt alt, smiler Børing. – Det er ikke den ting vi ikke mottar her – bortsett fra farlig avfall som gass, asbest etc. Det blir avvist. Vi kan heller ikke ta i mot store mengder hageavfall, det har vi rett og slett ikke kapasitet til. Folk som kommer med det, blir henvist til for eksempel Bygdø eller Grefsen hvor det finnes slike mottak.

– Kastes det mye bra?

– Ja, det gjør det. Jeg sikker på at man kunne innrede et helt hus med fine ting herfra ved å stå her et par dager, smiler Børing. Og legger til: – Det er også mye klær av god kvalitet. Fretex mottar tøy fra oss, men også de merker overflodssamfunnet. Det er mye av det de mottar de rett og slett ikke får solgt videre, sier Børing.

16 personer pluss Knut Børing som leder, jobber på Gjenbruksstasjonen i to skift. Her er åpent fra kl. 0730 til 19.30. Til høsten skal for øvrig stasjonen ha enda lenger åpent – til kl. 21.00 iog 16.30 på lørdager, og staben må derfor økes med fire nyansettelser.

Noen av de ansatte har søkt seg hit også av ideelle grunner. De er rett og slett sterkt opptatt av miljø.

– Ja, vi har noen som helt klart søkte seg hit av den grunn. Det er jo da også en viktig jobb vi gjør for samfunnet. Det er veldig fokus nå på gjenvinning, og hos oss blir det daglig kjørt bort flere store containere med avfall. Mye av det går til gjenvinning, men dessverre ikke alt. Det er slik at det rett og slett ikke finnes bedrifter nok som kan ta i mot alle type avfall. Derfor går en god del til forbrenning. Men også det er positivt for miljøet. Det blir jo energi av den forbrenningen som erstatter oljeprodukter, sier Børing.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse