Denne idyllen kan gå tapt

NOE MÅ GJØRES: Holmendammen nærmer seg et kritisk punkt på grunn av gjengroing og masser som fyller opp dammen. Foto: Vidar Bakken

Nå er det kritisk for Holmendammen, som har betydelige problemer på grunn av gjengroing. Frps Camilla Wilhelmsen har til hensikt å få gjort noe med dette.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.06.2017 kl 12:51

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

DET VAR EN GANG: Her var det tidligere sandstrand med badebrygge. Foto: Vidar Bakken

HOLMENDAMMEN: For 26 år siden skrev Akersposten første artikkel om behovet for å rense opp i Holmendammen. Siden har lite skjedd. Holmendammen har vært tema i ulike sammenhenger, og senest i fjor tok Akersposten saken opp igjen.

Se saken her: Holmendammen gror igjen og igjen

Akersposten møtte Bjørn Wangen i Holmendammens Venner og nestleder i byutviklingskomiteen i bystyret, Camilla Wilhelmsen (Frp). For å vise hvordan Holmendammen er ferd med å fylles opp ved utløpet av Holmenbekken, kan de to gå nærmest tørrskodd lang ut i dammen.

Se bildet større

GÅR PÅ VANNET: Camilla Wilhelmsen og Bjørn Wangen viser at de kan gå nærmest tørrskodd langt ut i dammen. Foto: Vidar Bakken

Med løfter allerede i 1993

Bjørn Wangen har i årevis forsøkt å få kommunen til å rette opp i forholdene, ikke minst behovet for å få mudret dammen.

- I 1993 hadde Akersposten en artikkel med tittelen «Redningsaksjon på trappene», med referat fra et møte med Oslo kommunes daværende Park og idrett samt Vann- og avløpsetaten. I det møtet ble det lovet «å fjerne massene og plantene som fører til gjengroing» og «Dette området er så viktig at vi vil satse på dette». I 1992 ble det også satt av penger fra Oslo Elveforum for å utarbeide en plan for å redusere utslippene i dammen. Midlene står fortsatt urørt på grunn av manglende oppfølging fra kommunen. Oppfylling av masser i dammen har de siste årene forsterket seg betydelig, sier Wangen.

Se bildet større

MED DRONE: Bildet viser hvilke problemer Holmendammen sliter med. Massene ligger helt opp i overflaten langt ut i dammen. Foto: Bjørn Wangen

Vil sette av penger

Camilla Wilhelmsen mener at nå må noe gjøres.

- Holmendammen er en fantastisk perle som Oslo kommune er ansvarlig for å ta vare på. Det er sterkt behov for mudring, og det har det vært behov for i mange år uten at noe som helst er blitt gjort. Derfor fremmer FrP nå forslag i bystyret om at det skal settes av penger i neste års budsjett etter at det gjøres et kostnadsoverslag i år, sier Wilhelmsen, og viser til at Holmendammens Venner har gjort en solid jobb med å søke Fylkesmannen om tillatelse til å fjerne masser i dammen.

- Jeg forutsetter at Bymiljøetaten nå bistår Holmendammens venner i det videre arbeid mot Fylkesmannen slik at man kan få tillatelsen raskt i havn, og slik at mudringen kan starte til neste sommer, sier Wilhemsen.

Håper på de andre partiene

Wangen viser også til den en gang så flotte badeplassen med sandstrand og brygge i enden av Holmendammen.

- Det er trist å se at et så flott område som Holmendammen ikke vedlikeholdes bedre av kommunen. Det ble i sin tid etablert en badeplass med sand her, men i dag er området fullstendig gjengrodd. Jeg håper at også andre partier ser verdien i å få satt området i stand, slik at Holmendammen igjen kan fremstå som et mer attraktivt område, sier Wilhelmsem.

Les også: Holmenbekken forurenset av samme firma tre ganger på rad

Størrelsen en forutsetning

- Oslo sportsfiskere opplever også at dammen begynner å bli grunn og at det skaper problemer. Dammen er et viktig rekreasjonsområde, samt at dammen er viktig som basseng for store nedbørsmengder. Derfor må det nå settes i gang avbøtende tiltak som utgraving/mudring av dammen, sier Wangen, som også er bekymret for det han oppfatter som nedgang i dyrelivet i og rundt dammen.

Oslo kommune overtok Holmendammen i 1939. I forbindelse med overtakelsen ble det stilt krav om at dammen «skulle bevares i sin nuværende størrelse». Kulturhistorisk ble dammen ble i sin tid anlagt som isdam, hvor det ble hentet ut is til ulike formål.

Les også:

Røahjemmet blir til Hovseterhjemmet - igjen!

21 leiligheter skifter eier

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse