De vil ha penga dine

KLAR, FERDIG ...: Gå er 2 og 4. april. Da kommer blant andre disse konfirmantene og ungdomsledere fra Ris menighet på døren. Foto: Geir André Nagvik

Mangelen på vann er kritisk i mange land. Tilgang på vann er avgjørende for balansen mellom liv og død. Konfirmantene i våre bydeler vil gjøre det de kan for at balansen skal vippe i favør liv. Ta godt imot dem 2. - 4. april

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.03.2017 kl 16:44

Akersposten
Akersposten Media

Vestre Aker/Ullern: Akkurat nå er det en kritisk tørke i flere afrikanske land. Over 660 millioner mennesker må drikke urent vann. Den 2. til 4. april skal konfirmanter fra Skøyen, Voksen, Ullern, Røa, Sørkedalen og Ris gjøre sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirer 50 år.

Det er i kriser at tilgangen til vann er ekstra kritisk. Om vi bygger brønner i vanlige tider, så er det flere mennesker som får tilgang til rent vann når en tørkekrise slår inn, slik den gjør i Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjadsjøen akkurat nå.

Kirkens Nødhjelp jobber alle disse stedene, og i fjor fikk organisasjonen inn 34 millioner kroner under sin fasteaksjon. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv.

Se også: Kirkens Nødhjelp: Rent vann først

500 000 i år

Se bildet større

Kari Winger Oftebro

– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Vestre Aker og Ullern bydel skal ta vår del av ansvaret, sier ungdomsdiakon i Vestre Aker prosti Kari Winger Oftebro.

Fasteaksjonen blir arrangert i byer og bygder over hele landet, og det er i år den 50. gangen at Kirkens Nødhjelp arrangerer aksjonen. I år er også Fasteaksjonen den diakonale delen av Den norske kirke sin markering av at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen skjedde.

– I fjor ble det samlet inn til sammen 421 948 kroner i Skøyen, Voksen, Ullern, Røa og Ris. Det er vi veldig godt fornøyd med, men det hadde jo vært moro å klare 500 000 kroner i år, sier Oftebro.

Konfirmanter fra Ris går søndag 2. april. Konfirmanter fra Skøyen, Voksen, Ullern og Røa går tirsdag 4. april

1 million nordmenn

– Diakoni er en helt sentral del av en kirke sin virksomhet, og Kirkens Nødhjelp er stolte av å være det diakonale delen av 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Vi vet også at dette jubileet blir feiret i kirker i landene hvor vi driver med nødhjelp og bistand, og det er fint å se hvordan tro kan bygge broer, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Over hele Norge vil bøssebærere banke på dører fra den 2. til 4. april slik at flere kan få rent vann. Gjennom de 50 årene Fasteaksjonen har blitt arrangert har en million nordmenn gått med bøsser, og flere hundre tusen mennesker har fått hjelp på ulike vis.

750 konfirmanter fra våre bydeler

I år er det rent vann som står i sentrum, for selv om rent drikkevann er en rett alle mennesker har, så er det likevel millioner av mennesker som ikke har tilgang til slikt vann i dag.

– Det har konfirmantene i kirkene våre tenkt å gjøre noe med sammen med Kirkens Nødhjelp. Vi vil besøke så mange hjem som mulig, slik at flest mulig kan få sjansen til å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid, og at flere på den måten kan få rent drikkevann, Oftebro.

Allerede 1. april begynner konfirmantene forberedelsene til aksjonen. Da fylles Oslo domkirke opp av alle konfirmantene fra Vestre Aker prosti, hele 750 stykker. I domkirken samler Vestre Aker prosti, Kirkens Nødhjelp, Changmaker, KFUK-KFUM og Oslo bispedømme ungdommene for kick-off, konsert og inspirasjonssamling for Fasteaksjonen de skal delta i de følgende dagene.

For ytterligere spørsmål og informasjon kan dere gjerne kontakte lokalmenigheten der du bor, eller ungdomsdiakon Kari Winger Oftebro, ko233@kirken.no

Se denne nettsiden for å søke opp din menighet eller kommune, og fyll inn fjorårets resultat. Om menigheten deres ikke deltok i fjor kan dere fjerne setningen i rødt.

Les også:

Slik skal Skøyen kirke forvandles til en mer attraktiv møteplass

Bli lys, og det ble lys – etter 60 år

Voksen kirke: Her skal folket få dyrke!

http://akersposten.no/nyheter/bli-lys-og-det-ble-lys-etter-60-ar/19.567

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse