– De som nå roper høyest om Røatunnelen, har tross alt styrt byen i 18 år

HURRA FOR TUNNEL: Røabeboerne feiret allerede i 2007 at Røatunnel var på prioritert plass i Oslopakke 3. Sentrale politikere fra Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet deltok på markeringen. Arkivfoto

– Byrådet står bak Oslopakke 3-avtalen der Røatunnelen inngår, sier byrådssekretær til miljø- og samferdselsbyråden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.11.2016 kl 20:10

Akersposten
Akersposten Media

RØA: I et brev fra Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, kunne man få inntrykk av at det ikke på noen måte er sikkert at den avtalefestede Røatunnelen i Oslopakke 3 blir noe av. I brevet brukes vendinger som "en eventuell Røatunnel", "om prosjektet skal realiseres" og "hvis man velger å gå videre med prosjektet". Disse utsagnene fra byrådsavdelingen kunne tyde på en forbeholden holdning til avtalen i Oslopakke 3.

Les saken her: Byrådet sår tvil om Røatunnel

Spørsmålene

Akersposten stilte følgende spørsmål til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG):

"Betyr dette at byrådet kan tenke seg å bryte Oslopakke 3-avtalen som byrådspartiene har undertegnet? Røatunnel var et konkret forhandlingstema som resulterte i at det ble enighet om at Røatunnel skulle bygges, uten noen form for forbehold. Jeg siterer fra avtaleteksten:

Røa-tunnelen var i 2012-avtalen planlagt igangsatt fra 2016 med midler fra Oslopakke 3. KVU for Røa-tunnelen ble ferdigstilt i januar 2016. Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røatunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler senest fra 2020.

Jeg tar utgangspunkt i at denne avtaleteksten er gjeldende, og spør:

KVU var ferdig allerede i januar. Når er KS1 ferdig?

Er byrådsavdelingen klar for å sette i gang forprosjektet, så snart KS1 er ferdig?

Når kan bystyret forvente å få saken til behandling? Jeg er ikke ute etter måned eller dato, men en forventning ut fra normal saksbehandlingstid."

Svarene

Byrådsavdelingen svarer etter purring, at Lan Marie Nguyen Berg er opptatt på annet hold og velger å svare gjennom byrådssekretær Daniel Rees.

Rees svarer i en mail at "KS 1 vil ferdigstilles i løpet av kort tid. Deretter må det tas beslutning om konsept, som vil legges til grunn for et forprosjekt. Fremdriften avhenger av ulike forhold, men i Oslopakke 3-avtalen er det lagt til grunn at prosjektet kan igangsettes i 2020."

– Byrådet står bak Oslopakke 3-avtalen der Røatunnelen inngår. Arbeidet med prosjektet følger Oslo kommunes ordinære regime for store investeringer, med utredninger av ulike konsept og nødvendig kvalitetssikring. Dette arbeidet pågår, og vil bli lagt frem for bystyret på normalt vis, sier Rees.

Alt for dårlig utredet

– De som nå roper høyest om Røatunnelen, har tross alt styrt byen i 18 år, uten å ha kommet særlig langt i planleggingen. Vi har hatt flere eksempler i Oslo de siste tiårene på store byggeprosjekter som har vært for altfor dårlig utredet og som har endt opp med å koste innbyggerne dyrt. Jeg mener derfor det er viktig å følge kommunens investeringsregler og gjøre dette på en ryddig og ansvarlig måte.

97 prosent til kollektiv og sykkel

– I den nye avtalen om Oslopakke 3 har byrådet fått gjennomslag for at 97 % av bompengene i Oslo de neste fire årene skal brukes til å bygge ut kollektivtransport og sykkelveier. Dette er en stor seier for bymiljøet, og vil gjøre det enklere for folk å komme seg frem samtidig som byen vokser raskt, sier Rees.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse