ANNONSE
Annonse

Byggeprosjekt i Ullernåsen ble avvist

SKEPTISKE: Fra venstre: Espen Ophaug (V), Pia Farstad von Hall (H) og Camilla Wilhelmsen (FrP) under befaring på tomten, ville ikke støtte utbyggers forslag. Foto: Vidar Bakken

Rødt satt med de avgjørende kortene da skjebnen for en foreslått blokk i Ullernåsen skulle avgjøres.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.11.2017 kl 15:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERNÅSEN: Høyre, Frp og Venstre hadde signalisert at de ville gå imot utbyggers forslag for utbygging av Silurveien 14, med en fem etasjers blokk bak den eksisterende boligblokken. Nå er reguleringssaken avgjort i bystyret.

Argumenter mot

At prosjektet ikke hadde egen adkomst, plasseringen i terrenget, usikkerhet knyttet til parkering, for høy utnyttelse og konsekvenser for det biologiske mangfoldet var argumenter som de borgerlige partiene mente var så tungtveiende, at de ikke ville gå inn for utbyggers forslag. Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke utbyggers forslag og Fylkesmannen i Oslo og Akershus frarådet også å gå inn for forslaget.

Les saken: Vil ikke ha utbygging av Silurveien 14

Argumenter for

I og med at Rødt er vippeparti i bystyret, sto og falt forslaget på om Rødt ville gå inn for utbyggers forslag, som byrådet hadde innstilt på. Byrådspartiene har pekt på behovet for flere boliger og det planlagte prosjektets nærhet til Ullernåsen T-banestasjon. God tilgjengelighet til kollektivtransport og tilrettelegging for sykkel vil redusere behovet for parkeringsplasser. Partiene mente også at prosjektet vil få akseptabel bokvalitet og at nye boliger beliggende sentralt inntil eksisterende T-banestasjon, måtte kunne tillates på bekostning av den aktuelle naturforekomsten.

Les også: «Vil medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker»

For dårlig

Rødt mente at prosjektet var for dårlig, og la frem et forslag om å sende reguerlingsforslaget tilbake til byrådet. Rødt ville at prosjektet skulle ses i sammenheng med andre prosjekter i området, i og med at Urbanium hadde kjøpt opp flere tomter i samme område som skulle utvikles. Forslaget fikk bare Rødts stemmer. I neste omgang stemte Rødt og Krf sammen med Høyre, Frp og Venstre og reguleringsforslaget ble dermed avvist av bystyret.

Se debatten i bystyret her. I vesntre marg ligger saken som er til behandling. Klikk på Silurveien 14 eller spol frem til 02.00.46 ut i bystyrets møte.

Les også:

Kommentar: "Blokker for enhver pris?"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse