– Byen innhenter landlige Lilleaker

Slik blir det: Her ser vi Lilleaker Vest som det vil se ut når det blir helt ferdig. De syv husene til venstre blir ferdig innen begynnelsen av 2020. De fire mindre på høyre side blir ferdigstilt noe senere. Vi ser også hvordan parken blir med grøntarealer, turveier og lekearealer. Totalt blir det 300 leiligheter. Det røde feltet er den nye gangveien fra Vestveien til Lilleaker sentrum. Den kan tas i bruk i løpet av mars i år. Mot Sponhoggveien ser vi Stoppestedet (som skal utvides), og skisse av noen små terrassehus, men disse er ikke med i planene for bygging i første omgang. Mustad Eiendom vet ikke når disse kan realiseres.

Lilleaker er i ferd med å urbaniseres. Snart begynner byggingen over bakkenivå – og i løpet av året åpner av- og påkjøringene til Granfosstunnelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2017 kl 11:09

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Direktør for prosjektutvikling Øyvind Arntsen og markedssjef Anne-Cathrine de Lange i Mustad eiendom.

Se bildet større

Voldsom anleggsvirksomhet i Granfosstunnelen. I oktober er tunnelen ferdig oppgradert. I juni skal man kunne kjøre av og på i vestgående retning.

Se bildet større

Lilleakerveien skal utvides fra rundkjøringen ved restaurant Kaktus og nordover. Trærne til høyre forsvinner. Det blir gang- og sykkelfelt på begge sider av veien.

LILLEAKER: Det er bydelens største byggeplass. Det er også et av de mer komplekse byggeprosjekter i Oslo vest noensinne. Derfor er det også tunge aktører inne for å løse alle de utfordringer som er knyttet til Granfosslokket og Lilleaker Vest-boligene. Hos Mustad Eiendom er det «trøkk på jobben» om dagen.

Akersposten møtte en overraskende rolig og balansert direktør for prosjektutvikling, Øyvind Arntsen, og markedssjef Anne-Cathrine de Lange i Mustad Eiendom for å få en oppdatering på det som skjer.

– Vi er i rute, sier Øyvind Arntsen. – Det er et stort prosjekt, og vi er ikke alene om dette. Vi samarbeider tett og godt med Statens Vegvesen og entreprenør Skanska. Det er slik at vi bekoster alt som er over bakken, mens Statens Vegvesen har ansvaret og plukker opp regningen på alt som skjer under bakken – altså i tunnelene.

– Hele dette prosjektet ble aktualisert tidsmessig ved at man skulle oppgradere Granfosstunnelen. Det var da naturlig at vi hengte oss på, og startet å realisere våre planer om boligene og et lokk over den åpne dagsonen i Granfosstunnelen, sier Arntsen.

Omfattende arbeider under bakken

– Hva er status i dag?

– Det har vært et stort arbeid med vann- og avløp, tunnelarbeid og omlegging av gangvei fra Vestveien til Lilleaker. Nå begynner vi å se slutten på dette, og over påske begynner arbeidet med selve leilighetene. Første byggetrinn er fordelt på 7 hus og skal ligge på vestsiden av den nyetablerte parken. Alle er solgt.

– Når kan vi igjen kjøre tunnelen og ta av til CC Vest og Lilleaker?

– I juni måned skal det være mulig å kjøre av og på i vestgående retning. Østgående vil ikke åpnes for avkjøring før i oktober. Da er hele tunnelprosjektet ferdig – før fyllmasse over det hele er på plass.

– Når det gjelder gangveien fra Vestveien og langs trikkesporet til Lilleaker, så forventer vi at den skal være klar for bruk i løpet av mars. Det gjenstår noe arbeid med spillvannsrør, men en midlertidig åpning i mars bør være realistisk, sier Arntsen.

Få gjesteplasser

– Når er det innflytting i leilighetene ?

– Vi beregner ferdigstillelse i slutten av 2019, begynnelsen av 2020. Vi har også prosjektert byggetrinn 2 på østsiden som skal romme over 90 leiligheter, og vi håper å kunne komme i gang med byggingen her kanskje allerede før vi er ferdig med de syv første husene. Reguleringsforutsetningen her er noe uklare. Det nye bystyret ønsker færre parkeringsplasser i området.

– Det var kanskje ikke så overraskende?

– Nei, nå er jo mantraet færre biler og ditto parkeringsplasser. Vi har prosjektert 15 gjesteplasser.

– Som er beregnet på 300 leiligheter?

– Ja, det er det vi har fått tillatelse til. Høres kanskje lite ut, men vi håper at folk etter hvert i mindre grad benytter bil i området. Det er i et hvert fall et signal i den retning at vi har solgt 150 parkeringsplasser til de over 200 leilighetene. Det virker som flere og flere gjør seg mindre avhengig av bil, og satser kollektivt, sier Arntsen.

Færre boligspekulanter

– Et annet interessant poeng er at vi har fått signaler om at det er færre spekulanter som har kjøpt leiligheter i vårt prosjekt Lilleaker Vest. Det tyder på at de fleste som har kjøpt, har tenkt å bo der. Det synes vi er positivt, sier Arntsen.

– Barnefamilier som flytter inn, trenger barnehage- og skoleplasser. Er det plass til dem her?

– Vi tok opp dette med Oslo kommune, men svaret vi fikk var at det ikke var behov for flere skoleplasser. Det er ikke vår oppgave på bygge skoler, det er kommunens ansvar, sier Arntsen.

Veiutvidelse

– Lilleakerveien skal jo også utvides. Hva skjer her?

– Utvidelsen av Lilleakerveien inneholder fortau og sykkelfelt på begge sider av veien fra rundkjøringen ved Restaurant Kaktus og oppover. Det meste tas på østsiden av veien. Det betyr for eksempel at veien vil komme helt inntil apoteket på Lilleaker. Oslo kommune samarbeider med oss om dette, og kommunen har signalisert at de ønsker å foreta en utvidelse helt opp til rundkjøringen i Vækerøveien.

– Når skjer dette?

– Det er ikke avklart. Oslo kommune er som nevnt sterkt inne her, men kanskje 2-4 år, sier Arntsen.

Det blir utvilsomt store forandringer på Lilleaker. Noen vil sikkert synes det er synd med en fortetting på denne måten, mens andre vil sette pris på at trafikken fra Granfosstunnelen blir borte. I stedet blir det en bydelspark her, med grøntarealer, park, og så videre.

– Vi tror resultatet blir veldig bra, sier markedssjef Anne-Cathrine de Lange.

– Ja, vi tar jo på en måte området sånn sett tilbake til hvordan det var før tunnelen kom i 1990, selv om det vil se ganske annerledes ut, supplerer Arntsen. Og legger til: – Det blir jo et mer urbant uttrykk på området etter dette. Man kan vel si at byen innhenter «landlige» Lilleaker, sier han.

Sponhoggveien lagt på is

Mustad Eiendom har også antydet planer om å bygge i Sponhoggveien ved siden av Sporveiens trikkesløyfe på Lilleaker. Dette arbeidet er foreløpig lagt på is.

– Det er ganske komplisert og følgelig dyrt å bygge her, så vi får se hva det blir til i fremtiden. Akkurat nå er det ikke i våre mest prioriterte oppgaver, sier Arntsen.

– Mange er bekymret for trafikken i området. I dag er det jo tidvis lange køer i Lilleakerveien?

– Køene har nok en viss sammenheng med at Granfosstunnelen er stengt for av- og påkjøring. Når denne åpner, mener vi at det vil bli bedre. Trafikken fra det nye boligområdet Lilleaker Vest vil generere cirka. 6 prosent økt trafikk ifølge de beregninger som vi har fått, sier Arntsen.

LES OGSÅ: Han bygger nye Lilleaker

Så å si utsolgt på Lilleaker Vest

– Det spøker på Schlägergården

LES OGSÅ:

Liverpool-legenden tilbake på Ullernbanen

Smestad: – Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Følg oss på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse