Bydelsutvalget sier nei til Skanskas planer

FOR OMFATTENDE: Alt for stort og merkelig å planlegge en 12 etasjers høyblokk på arealet til et vernet bygg, mener bydelsutvalget. Skisse: Link Arkitektur

Skanskas planer er ikke i henhold til gjeldende reguelringsplan og bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker ber utbygger komme opp med noe annet. Samtidig vil bydelsutvalget ikke gå inn for bevaring av hele den gamle bebyggelsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2017 kl 17:20

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

STØRRE MEDVIRKNING: Jostein Refsnes i Røa vel ønsket en samlet gennomgang av utviklingen på Røa og ikke overlate alt til utbyggere som vil maksimere utbyttet. Foto: Vidar Bakken

HUSEBY: Det var stor interesse knyttet til bydelsutvalgets (BU) behandling av Skanskas forslag til utbygging av sentrale Røa.

Siste rest av historiske spor

Under åpen halvtime torsdag kveld, var det mobilisert sterkt for forsvar av den gamle bebyggelsen ved Røakrysset. Representanter fra Røa vel, Fortidsminneforeningen, historielag, privatpersoner oppvokst på Røa og brukere av de gamle byggene oppfordret bydelsutvalget til å vedta en uttalelse som kunne sikre at den gamle bebyggelsen ble ivaretatt.

Det ble lagt vekt på hvor viktig det var å bevare den siste rest av historiske spor på Røa og flere pekte på manglende helhetstenkning for utviklingen av sentrale Røa. En beboer i nærområdet fortalte om utilbørlig press fra utbyggere med tilnærmet utpressing for å selge. Mange av de fremmøtte var sjokkert over omfanget av Skanskas planer, som også omfattet bygg som allerede var vernet etter plan- og bygningsloven.

Les også: Gammel bebyggelse ved Røakrysset kan stå i veien for utbygging

BU aksepterer ikke Skanskas forslag

Bydelsutvalget ble enige om et omforent forslag med utgangspunkt i Høyres forslag i saken. Hovedinnholdet i dette er at bydelsutvalget er klare på at selv om de støtter bymessig fortetting Røa som stasjonsnært område, kan de ikke akseptere Skanskas forslag til utbygging. BU synes blant annet at det er spesielt når Skanska planlegger et høyhus på 12 etasjer, på et areal hvor bygget er vernet for bevaring.

BU er av den oppfatning at reguleringsplanen for Røa skal følges, som ble vedtatt i 2004, hvor blant annet det gule huset nærmest Røa-krysset er vernet etter Plan- og bygningsloven. BU ber Skanska fremme et forslag som er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det forutsetter lavere bygningsvolum, kortere fasadelengder og flere åpne fellesrom med grøntstruktur. I tillegg mener BU at en mulig utbygging må avvente valg av konseptalternativ for Røatunnel.

Fikk ikke støtte

Det var skuffende for dem som hadde håpet på at BU skulle fremme em uttalelse som gikk inn for bevaring av den gamle bebyggelsen på området som omfattes av Skanskas planer. BUs nestleder, Terje Bjøro (V) fremmet et forslag om å få med i teksten en linje om at BU «vil gå inn for å ivareta de gjenværende trehus som vi mener er bevaringsverdige og har en viktig miljømessig funksjon i det moderne Røa». Bjøro fikk bare støtte fra MDGs representant på dette punktet.

Les også:

Debatt: "Redd Røa"

Debatt: "Det er bare å rive"

Her kan det bli 12 etasjer

Ny eiendomsutvikler står bak "spøkelseshusene"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse