Bydelen sier ja, byrådet sier nei

Villa Utsikten Frilufts- og Idrettsbarnehage vil utvide, men byrådsavdelingen sier nei, til tross for støtte fra bydelen. Foto: Fredrik Eckhoff

En privat barnehage i Bydel Vestre Aker ønsker å utvide med en småbarnsavdeling. Til tross for full støtte fra bydelen, får de nei fra byrådsavdelingen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.12.2017 kl 15:19

Akersposten
Akersposten Media

HOLMENDAMMEN: Villa Utsikten Friluft- og Idrettsbarnehage ligger i Binneveien 4, bare et par små steinkast unna Holmendammen. Her har det ligget barnehage i mange år, og i sommer kom nye eiere inn og overtok den private barnehagen, som nå har plass til 22 barn i alderen tre til seks år.

Tilskudd fra kommunen er avgjørende for å drive barnehage, og det er dette tilskuddet byrådsavdelingen sier nei til. Saken skal opp til behandling i bystyret onsdag 20. desember.

– Skriker etter småbarnsavdeling

– Hvorfor ønsker dere å utvide, styrer Henrik Moen?

– Da vi bestemte oss for å be om tilskudd til en ny avdeling, pratet vi mye med foreldre. De skriker etter en småbarnsavdeling her i området. Selv om vi ikke har åpnet avdelingen ennå, får vi mailer og telefoner hver eneste uke fra foreldre som ønsker plass, sier Moen til Akersposten.

– Dere er altså ikke redde for at avdelingen skal stå halvfull?

– Nei, vi hadde allerede klart å fylle opp nå, sier Moen, som kjenner området spesielt godt ettersom han bor i strøket selv.

– Jeg forstår ikke helt dette. Det er ekstremt mye småbarnsfamilier her, og det er ikke nok barnehagekapasitet, sier han.

Bydelen: – Stort behov

Moen får full støtte fra Bydel Vestre Akers oppvekstavdeling, som i august i år skrev følgende:

«Bydel Vestre Aker er positive til Villa Utsikten Friluft- og Idrettsbarnehages planer om utvidelse med en småbarnsavdeling med plass til ni småbarn. Det er stort behov for småbarnsplasser i det området hvor barnehagen ligger.

Barnehagemyndigheten i Bydel Vestre Aker godkjenner at uteområdet er mindre enn anbefalt norm for ordinære barnehager. Dette grunnet at Villa Utsikten Friluft- og Idrettsbarnehage vil ha sin hovedvekt på friluftsliv og idrettsbaserte aktiviteter ute. De skiller seg dermed fra de ordinære barnehagene ved at de etter sitt innhold er basert på uteliv og bruk av naturen i større utstrekning enn det som er vanlig.»

Byrådsavdelingen: – Tilfredsstillende barnehagekapasitet

Det hjelper lite med lokal støtte når byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 18. desember kommer til den motsatte konklusjonen når de fatter vedtak i saken. De skriver blant annet:

«Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap v/Bestillerenhet for barnehager vurderer behovet for barnehagekapasitet for Oslo under ett, inkludert områdevise lokale behov i kommunen.
Med bakgrunn i de nyeste befolkningsprognosene fra oktober i år vurderer vi at Bydel Vestre Aker totalt sett har tilfredsstillende barnehagekapasitet de nærmeste årene.

De nyeste befolkningsprognosene viser en lavere befolkningsvekst i årene fremover enn tidligere. Befolkningsprognosene ligger til grunn i våre behovsberegninger og videre ved behandling av søknader om offentlig finansiering.»

Vedtaket ble da slik:

«Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap avslår søknaden om tilsagn av kommunalt tilskudd til utvidelse av Villa Utsikten frilufts- og idrettsbarnehage i Bydel Vestre Aker.»

Saken skal altså behandles på bystyrets møte onsdag 20. desember.

Se bildet større

Her er prognosen byrådsavdelingen legger til grunn for avslaget om tilskudd til ny småbarnsavdeling.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse