Bydel Ullern får to millioner i forelegg på grunn av omsorgssvikt

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten

Politiet mener Bydel Ullern sviktet i vurderingen av en eldre kvinnes omsorgsbehov. Kvinnen ble senere ble funnet død i hjemmet sitt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.11.2016 kl 15:19

Akersposten
Akersposten Media

ULLERN: I august 2015 ble en kvinne funnet død hjemme i Bydel Ullern. Saken er etterforsket av politiet, og Bydel Ullern har fått et forelegg på to millioner kroner for overtredelse av helsepersonelloven. Kommunen er villig til å vedta en bot, men har bestridt botens størrelse. Kommunen er i dialog med politiet om dette.

– Dette er en tragisk og vond sak for alle, og særlig for de pårørende. Vi er naturligvis svært lei oss for det som har skjedd, sier bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Sviktet i vurderingen

– I følge tiltalen har bydelen ikke gitt kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp. Vi har erkjent forholdet. Saken er at kvinnen mottok tjenester fra innsatsteam og hjemmetjeneste i bydelen fra 13. januar til 26. mars 2015 da tjenestene ble avsluttet. Kvinnen ønsket å klare seg selv. Bydelen mottok så bekymringsmeldinger i juni og juli. Fastlege og saksbehandler ved søknadskontoret snakket så med kvinnen på telefon etter at bekymringsmeldingene ble mottatt. Vi erkjenner at vi har sviktet i vurderingen av hva som var til beste for kvinnen og at vi ikke fulgte opp bekymringsmeldingene godt nok, sier Joten.

Lære av det som har skjedd

– Vi erkjenner at det har skjedd en systemsvikt. Likevel, jeg vil understreke at alle innbyggere i Bydel Ullern skal føle seg sikre på at de får forsvarlig helsehjelp når de har behov for det. I ettertid har vi satt inn alt vi kan på å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen. Vi har gått gjennom saken med pårørende og de ansatte, og vi er opptatt av å lære av det som har skjedd, sier bydelsdirektøren.

Styrker helsetilbudet

Bydelen har styrket helsetilbudet i hjemmetjenesten det siste året og ansatt ti nye sykepleiere.

– Vi har også gjennomført en omorganisering for å samordne tjenestene bedre, slik at vi kan levere enda bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene til bydelen. I tillegg har vi revidert og utdypet våre rutiner for bekymringsmeldinger. Når vi får bekymringsmeldinger blir nærmeste leder og bydelsoverlegen involvert. Vi har også gjennomgått og forbedret rutinene våre for de tilfellene vi mener det er riktig å avslutte tjenestetilbudet til en bruker, sier Joten.

LES OGSÅ: To tyver hoppet i Hoffselven

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse