ANNONSE
Annonse

Budsjettet 2018: Bygger for flere skoleelever i Ullern og Vestre Aker

SKOLEPRIORITERING: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl informerer om blant annet skoleprioriteringer i budsjettet. Foto: Vidar Bakken

Byrådet vil bygge nytt, rehabilitere og utvide skolekapasiteten i de to bydelene for å kunne møte forventet elevvekst i årene som kommer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2017 kl 15:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: – Det handler ikke bare om nok plasser, men også at skolebyggene skal gi rom for god og variert læring, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (A) til Akersposten.

Les også: BUDSJETT 2018: - Avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt

Økt skolekapasitet

Byrådet har i budsjettforslaget lagt inn midler til å ruste opp flere skoler i Vestre Aker og Ullern de neste årene:

  • Holmen skole, med tre klasse-rekker i barnetrinnet (630 elever), samt byomfattende spesialavdeling, er under utbygging og skal ferdigstilles til skolestart 2018.
  • Slemdal skole utvides og rehabiliteres. Tentativ ferdigstillelse er skolestart 2020. Det jobbes imidlertid med å forsere fremdriften for prosjektet med tanke på ferdigstillelse i 2019. Etter ferdigstilling vil skolen få fire klasserekker på barnetrinnet.
  • Det planlegges for rehabilitering og utvidelse av Hovseter ungdomsskole med to klasserekker til en skole med åtte klasserekker på ungdomstrinnet.

Les også: Nye skoler i Ullern og Vestre Aker

  • Det planlegges for etablering av ny skole med flerbrukshall på Hoff med ferdigstillelse 2022.

Les også: Her kommer "Hoff skole" og mye mer

Til sammen har byrådet satt av 11 milliarder kroner til nye og rehabiliterte skoler i Oslo de neste årene.

Les også: Leksehjelp: - Helt genialt faktisk

Nye barnehager

- Totalt planlegges det for 1200 flere barnehageplasser i 2018 på vei mot byrådets mål om 3000 flere barnehageplasser i 2019. For Ullern og Vestre Aker vil dette bety at Askeveien barnehage utvides og at Sætra barnehage reetableres og utvides og begge med planlagt ferdigstillelse i 2019, sier Tellevik Dahl

Flere barnehagelærere

Byrådet har lagt inn midler til 470 flere barnehagelærere i kommunale og private barnehager i Oslo i 2018 på vei mot byrådets mål om 50 prosent barnehagelærere. For bydel Ullern er det foreslått 3,8 mill. til flere barnehagelærere i kommunale og private barnehager og i bydel Vestre Aker 5,2 mill. kroner.

– Vi kan ikke vente og se på barns utvikling. Vi må være tett på og tidlig ute om vi skal utjevne sosiale forskjeller og gi oslobarn likeverdige muligheter i livet. Det vil utgjøre en stor forskjell i arbeidet for tidligere innsats at vi med budsjettforslaget både når og overoppfyller våre viktigste løfter fra byrådserklæringen, sier Tellevik Dahl.

Satser på Persbråten videregående skole

Byrådet vil styrke de videregående skolene i Oslo, blant annet gjennom å bygge et sterkere lag rundt elevene. Flere av skolene, blant annet Persbråten videregående skole, får mulighet for flere miljøarbeidere, økt ressurs i skolehelsetjenesten, flere rådgivere og andre støttefunksjoner.

– Byrådet vil i 2018 sette utvalgte videregående skoler inn i utviklingsløyper tilpasset den enkelte videregående skoles situasjon. En av disse skolene er Persbråten som vil få midler til å bygge et sterkere lag rundt elevene. Persbråten er en skole med mange dyktige elever og gode fagtilbud, som blant annet toppidrett. Likevel mener vi skolen kan få et enda bedre skole- og læringsmiljø, sier Tellevik Dahl.

Les også:

Mistenkt overgrepsmann tatt av politiet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse