BUDSJETT 2018: - Avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt

MANGE UTFORDRINGER: Finansbyråd Robert Steen (A) med budsjettet, som blant annet viser mange tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Foto: Vidar Bakken

Byrådet foreslår i budsjettet en rekke tiltak for å få flere over på kollektivt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.09.2017 kl 15:36

Akersposten
Akersposten Media

OSLO: Færre parkeringsplasser i sentrum, beboerparkering i sentrumsnære bydeler, flere bompengesnitt, økte bompenger med rushtidsavgift, økt kollektivdekning samt å beholde dagens priser på kollektivtilbudet må til for å få flere over på kollektiv transport til og innenfor Oslo mener byrådet.

Les også: Her kommer Oslos 60 nye bomstasjoner

Samme kollektivpriser

- Hver dag er det 170 000 mennesker som drar til Oslo for å jobbe. Vi må bruke de virkemidler vi har for å begrense CO2- utslippet i byen vår og få flere til å reise kollektivt. Vi snakker om et utvidet avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt, sier finansbyråd Robert Steen (A) i forbindelse med årets budsjettforslag.

Les også: Her er de nye bomprisene

De fleste av forslagene er en del av enigheten knyttet til Oslopakke 3. Nytt av året er at kollektivreisende ikke skal være med på «spleiselaget» som forutsatt i Oslopakke 3-avtalen med Akershus fylkeskommune.

- I budsjettet er det satt av 141 millioner kroner til Ruter for 2018 og 2019, slik at Ruter ikke behøver å legge på prisene. Det forutsetter at vi kommer til enighet med Akershus fylkeskommune om ordningen, sier Steen.

Akerhus må i tilfelle avsette 90 millioner kroner i sitt budsjett, i og med at Akershus er 40 prosent eier i Ruter og Oslo 60 prosent. Signalene så langt fra Akershus sin side har ikke vært udelt positive.

14 millioner flere kollektivreiser

I økonomiplanperioden frem til 2021 foreslår byrådet å øke tilskudd til drift og investeringer med 528 millioner kroner til Ruter.

- Med dette vil vi øke antall avganger for Ruter. I tillegg vil vi legge om buss- og ferjetrafikk fra diesel til elektrisk drevne busser og fartøyer. Vi kan få den første eldrevne ferje til Nesodden i 2019, sier Steen.

Byrådet antar at økningen i tilskuddet til Ruter vil øke kapasiteten i kollektivtrafikken
med 5 %. Dette tilsvarer 14 millioner flere reiser.

Flere sykkelveier

Det settes av 1,4 mrd. til investering i sykkelveier i økonomiplanperioden. Byrådet foreslår å trappe opp nivået på driften av sykkelveiene i 2018 og å øke bevilgningen til
måking, strøing og kosting av fortau og gangveier. Det blir også satt av 99 millioner i 2018–2020 for å bygge omlag 1500 nye elbil-ladestasjoner.

Beboerparkering

Utvidet beboerparkering er også ett av virkemidlene som skal få ned biltrafikk til sentrumsnære bydeler. Beboerparkering rulles ut i flere bydeler utenfor Ring 1 denne høsten og til våren. Årskortet for beboere er satt til 3000 kroner. Det blir innført betalingsautomater i alle gater med beboerparkering med relativt høye satser for fremmedparkering. Bydel Ullern er en av bydelene som har gått inn for beboerparkering.

Les også: Bydel Ullern: Fem områder tatt ut til beboerparkering

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse