- Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

I ALL VERDEN: Pia Farstad von Hall, Camilla Wilhelmsen og Odd Einar Dørum er forundret over forslaget å gjøre blindveien Jon Smestads vei om til gjennomfartsåre som avlastning for Smestadkrysset. Foto: Vidar Bakken

Beboere og opposisjonspolitikere er i harnisk over at det forligger forslag om å gjøre villaveier på Smestad om til gjennomfartsårer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.02.2018 kl 10:38

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Det vakte mer enn oppsikt da Plan- og bygningsetaten (PBE) i den såkalte samspillgruppen presenterte det som kalles 100 %- scenariet for utnyttelse av Smestadområdet. Dette skjer i forbindelse med det forberedende arbeidet til områdeplanen. Villaveiene Jon Smestads vei og Munkengveien er i dette forslaget tatt ut som gjennomkjøringsveier for å «spare» Smestadkrysset.

Les også: 100 prosent utnyttelse av Smestad

Det er to varianter, en med enveiskjøring og en med trafikk i begge retninger. Begge forslag innebærer blant annet betydelig utvidelse av veiarealet og store konsekvenser for bevaringsverdig bebyggelse.

Se bildet større

ET ALTERNATIV: Å gjøre Jon Smestads vei og Munkengveien om til gjennomfartsårer er et alternativ ved 100 prosent utnyttelse av Smestadområdet.

Lede store trafikkmengder

Beboerne i Jon Smestadvei, som i dag er en rolig blindvei, reagerer kraftig på dette forslaget og har henvendt seg til politikerne i rådhuset og Plan- og bygningsetaten og skriver blant annet:

«Vi forundrer over at parallelt med at Oslo Kommune gjør en prisverdig satsing for å trygge Oslo-beboernes helse- og livskvalitet gjennom å redusere biltilgang, trafikkstøy og bruk av fossilt drivstoff innenfor Ring 3, jobbes det fra Byrådet og PBEs side med planer om å lede store trafikkmengder fra eksisterende gjennomfartsveier inn i verneverdige småhusbebyggelser bare noen titalls meter på utsiden av Ring 3.»

Brutalt av byrådet

Akersposten møtte bystyrerepresentantene og medlemmer i byutviklingskomiteen, nestleder Camilla Wilhelmsen (FRP), Pia Farstad von Hall (H) og Odd Einar Dørum (V) i Jon Smestads vei. De tre partiene er klare på at småhusplanen fortsatt skal gjelde for området og aksepterer ikke bymessig fortetting verken for Smestad eller Borgen-området.

- Dette viser hvor langt byrådet er villig til å gå for å ødelegge dette småhusområdet, sier Wilhelmsen.

- Her foreslår PBE ikke bare å rasere bebyggelsen men vil også bruke villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt, sier Dørum.

Farstad von Hall er forundret over at scenariet har kommet opp som en eventualitet.

- Det er brutalt av byrådet at de i det hele tatt har latt PBE utrede et slikt alternativ, sier Farstad von Hall.

Saken fortsetter under bildet

Se bildet større

100 PROSENT UTNYTTELSE: Trafikken legges om til T-kryss i stedet for Smestadkrysset med Sørkedalsveien som gate i stedet for gjennomkjøringsvei.

Herjer med folk

Slik Jon Smestads vei og Munkengveien fremstår i dag er det vanskelig å tenke seg disse som hovedfartsårer.

- Man kan ikke løse et problem et sted gjennom å dytte det samme problemet over på andre. Vi setter foten kraftig ned og sender et tydelig signal til dem som bor her at vi står samlet om å bekjempe den områdeplanen som skal legges til grunn for bymessig fortetting, sier Wilhelmsen.

Som stortingsrepresentant, samferdselsminister, justisminister og med sitt mangeårige virke i rådhuset har Odd Einar Dørum gjennom sin lange politiske karriere knapt sette et mer urealistisk forslag.

- Problemet her er at man foreslår noe som ikke løser noen ting. Det er jo å herje med folk som bor her å presentere noe slikt, sier Dørum.

Ytterligere usikkerhet

- Med dette vil man strupe trafikken mot sentrum, uten at det foreligger reelle alternativer for mange av dem som bor på oversiden av Smestadkrysset, Det burde ikke være ukjent for byrådet at kollektivdekningen i store deler av Vestre Aker er elendig. Selv om byrådet sier at dette er noe vi ikke har tatt stilling til ennå, skulle de ikke tillatt å utrede noe så urealistisk som dette, sier Farstad von Hall.

- Ved siden av boligspekulanter som renner ned dørene i dette området, blir ikke folk mindre skremt av at de må forholde seg til forslag som skaper ytterligere usikkerhet i det samme området, sier Wilhelmsen.

Les også:

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

"Massiv utbygging av Smestad er urealistisk"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse