Bor du i Vestre Aker eller Ullern, lever du lengst

Ullern- og Vestre Aker-beboere lever lengst i byen, her fra et arrangement på Skøyen Aktivitetssenter i 2016. Arkivfoto

Kvinnene lever fortsatt lengst, men gapet til mennen har blitt mindre

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.08.2017 kl 12:46

Akersposten
Akersposten Media

OSLO VEST: Det er ikke noe nytt at kvinner lever lengre enn menn, selv om mennene knapper litt innpå kvinnene. Fortsatt er det store forskjeller mellom bydelene i Oslo, selv om forskjellene er blitt noe mindre.

Og fortsatt er det i bydelene Vestte Aker og Ullern kvinner og menn lever lengst.

Store bydelsforskjeller

I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen for oslobefolkningen økt med flere år. Levealderen har økt mer i Oslo enn i resten av landet. I Oslo har kvinner høyere forventet levealder enn menn, men forskjellen mellom kjønnene har blitt mindre med årene. Gjennomsnittstallene for hele Oslo skjuler til dels store bydelsforskjeller, skriver Oslospeilet, som utgis av Oslo kommunes statistikktjeneste.

Menns levealder øker mest

Oslofolk lever like lenge som i resten av landet. I løpet av de siste 25 årene har levealderen til både menn og kvinner økt med flere år. På midten og mot slutten av 1980¬tallet var gjennomsnittlig levealder for menn i Oslo 71,6 år og for kvinner 78,5 år. Siden den gang har menn økt sin leve¬alder med 8 år og forventet levealder ved fødsel er nå 79,6 år.

Se bildet større

Statistikk fra Oslospeilet

For kvinner har økningen også vært betydelig, men noe svakere enn for menn. Kvinners levealder har økt med 5,3 år fra 78,5 mot slutten av 1980¬ tallet og til 83,8 år i dag.

Levealdersforskjellene mellom kjønnene har dermed blitt mindre med årene. For 25 år siden var forventet levealder for kvinner i Oslo om lag 7 år lenger enn for menn, mens den nå altså er i overkant av 4 år.

Åtte års forskjell mellom to bydeler

Statistikken viser at forventet levealder 2010–2014 blant menn i Bydel Vestre Aker var 82,1 år tett fulgt av Bydel Ullern, mens den i Bydel Sagene var på 74,2 år og i Bydel Grünerløkka 74, 8 år. Det betyr at det er nesten 8 års forskjell i forventet levealder når man sammenlikner bydelene Vestre Aker og Sagene. Det er større forskjeller i levealder mellom bydelene i Oslo enn det er mellom de ulike fylkene i landet. Legg merke til at det også er store forskjeller i utviklingen av levealder for Bydel Ullern. For ti år siden var forventet levealder nesten to år mindre enn for mennene i Vestre Aker. Nå er det snakk om noen få måneders forskjell.

Se bildet større

Statistikk fra Oslospeilet

Helt i toppen i verden

Kvinner lever som sagt generelt lenger enn menn, og det er mindre forskjeller i kvinners dødelighetsnivå mellom bydelene. Samtidig er det et utviklingstrekk at sammenlikner man forskjellene i levealder for kvinner mellom bydelene, så er forskjellene i levealder økende i løpet av en tiårsperiode, mens det motsatte er tilfelle for menn.

Se bildet større

Statistikk fra Oslospeilet

Forventet levealder 2010–2014 for kvinner er som for menn høyest i Bydel Vestre Aker med 85,9 år, etterfulgt av Bydel Ullern og de andre vestlige bydelene. Lavest er forventet levealder for kvinner i bydelene Grünerløkka (79,6 år) og Sagene (81,1 år). For Vestre Aker sin del betyr dette at kvinnene er helt i toppen i verden når det gjelder levetid. Kvinnene i Japan slår kvinnene i Vestre Aker med knapp margin.

LES OGSÅ: Bydelsleder: – Vi føler oss lurt
Åpning av ny kafé på Vinderen

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse