«Betongpartiene herjer med Skøyen»

FORTETTING OG SKOLE: I hele dette området er det planlagt skole i Tingstuveien, i forslaget til områderegulering for Skøyen. Google Maps

Bystyrerepresentantene Pia Farstad von Hall (H) og Carl Oscar Pedersen (H) er enige i bymessig fortetting på Skøyen, men tillater ikke at fortettingen nå utvides til småhusområdene, med blant annet ny skole og mange boliger som går tapt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.06.2017 kl 15:07

Akersposten
Akersposten Media

Skøyenområdet er ett av de største knutepunktene i Oslo vest med en sentral plassering langs Vestkorridoren. Derfor har Skøyen, i kombinasjon med sterk befolkningsvekst, vært under sterkt press fra utbyggere i flere år. I det nyeste planforslaget for Skøyen ser det ut til at kommunen selv utøver det sterkeste utbyggingspresset når størsteparten av småhusområdet langs Tingstuveien fortettes med boligblokker og ny skole.

Les også: [b]Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Lokale politikere i Ullern tok allerede i 2013 initiativ til en mulighetsstudie som skulle legge grunnlag en bedre og mer helhetlig byutvikling på Skøyen I medvirkningsprosesser og folkemøter er det mange som er positiv innstilt til utviklingen og ser at Skøyen kan bli et mer attraktivt nabolag med et spennende sentrum

Plan- og bygningsetaten fremmet i 2015 et byplangrep for Skøyen der blant annet skoleformål ble skissert på Hoff. Basert på dette er nå planforslaget ute på høring som viser mer konkret hvor det skal bygges, utnyttelse og høyder. Sammenlignet med mulighetsstudien i 2013, tror vi få hadde sett for seg den massive utbyggingen det nå legges opp til. Det er åpenbart at Plan- og bygningsetaten nå styres av partier som er mer opptatt av å bygge høyt og tett og mindre opptatt av Oslos særpreg, kvalitet og bomiljøer.

Les også: Dette er nye Skøyen

Skolebehovet i området har hele veien vært et sentralt tema. Gjennom flere befaringer på Skøyen de siste to årene har vi blitt forsikret om at det jobbes med flere ulike alternativer for skoletomt. I planforslaget som er på høring er skolen plutselig plassert i Tingstuveien, bekymrede beboere varsler om at minst 19 hus går tapt. Samtidig vet vi at det haster å få på plass en skole, ekspropriasjonsalternativet virker derfor ikke så fjernt når byen styres av sosialister.

Lenge har utbyggere vært en trussel i alle byens småhusområder, på Skøyen utgjør nå kommunen selv den største trusselen. Det er uaktuelt for Høyre å legge skolen i småhusområdet langs Tingstuveien, det er uaktuelt for Høyre å fortette i småhusområdet.

Det er riktig å legge opp til en bymessig fortetting på deler av Skøyen. Det er positivt at det kommer flere innbyggere inn i de områdene som i dag i stor grad er dominert av næring og kontor. Flere innbyggere bringer liv til området og Skøyen har potensialet til å bli et spennende sentrum. Men Skøyen trenger også mangfold og variasjon. Høyre mener byrådet må finne en annen løsning for skoletomt på Skøyen og skjerme småhusområdene.

Pia Farstad von Hall (H) og Carl Oscar Pedersen (H)
Bystyrerepresentanter i byutviklingskomiteen

Les også:

16 etasjer nærmest Smestadkrysset

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse