Ber om hjelp – og bør få det!

Ikke rart arbeidsdagen tar lenger tid for Renovasjonsetaten på slike dager. Foto: Renovasjonsetaten

I dag er dagen for å tenke litt ekstra på dem som skal jobbe ute i veiene våre. Det er lov å hjelpe til!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2018 kl 09:53

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Vakkert med store snømengder. Men ikke bare praktisk for alle. Foto: Fredrik Eckhoff

OSLO: De siste dagene har snøen lavet ned over oss, til manges store glede, til andres frustrasjon. Mens de fleste av oss merker det best på om det tar noen minutter ekstra å komme seg ut av døren, ut av garasjen, ut av porten, ut på hovedveien eller trygt til buss, trikk, tog eller bane, er det andre som har noen veldig travle og strabasiøse dager:

Da tenker vi for eksempel på dem som driver transport, de som jobber med å hente avfallet vårt, og ikke minst alle de som jobber på spreng for å brøyte veier, fortauer og sykkelveier.

Bymiljøetaten varslet mandag at de var godt forberedt til det store snøfallet som var meldt – og som kom! Nå brøytes det for at trafikken skal gå så greit som mulig utover dagen, og det tar sikkert litt tid vår lille verden er akkurat like fremkommelig som vi ønsker den.

LES OGSÅ: Lader opp til å takle store mengder snø

Samtidig går Renovasjonsetaten tirsdag morgen ut med en pressemelding hvor de ber om hjelp fra publikum. Akkurat nå skal tusenvis av avfallsbeholdere tømmes i vår del av byen, som vanlig på en ukedag, men enormt snøfall, kombinert med tiltagende brøytekanter, gjør jobben ekstremt krevende.

Derfor har etaten følgende bønn til oss: «Hjelp oss slik at vi får gjort jobben vår»

På ekstreme dager som denne, er det bare å stemme i: La oss alle gjøre det vi har mulighet til for at etatene skal få gjort jobben sin så greit som mulig!

Ellers er det bare å ønske arbeidende i snøkaoset – og alle andre – en flott vinterdag.

Pressemeldingen fra Renovasjonsetaten:

Du som abonnent er selv er ansvarlige for egen beholdere. Husk å strø godt på adkomstveier, børst bort snø fra lokket og sørg for at beholdere ikke er frosset fast. Er det ikke fremkommelig for renovatøren får vi ikke tømt beholderne.
Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

  • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
  • Det foretas cirka seks millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 112.000 tømminger per uke.
  • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
  • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:

2014: 347 kg/innbygger per år
2015: 340 kg/innbygger per år

  • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
  • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
  • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
  • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

LES OGSÅ: Lader opp til å takle store mengder snø

"Oslo kommune prioriterer de gående"

Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

"Skal alle sykle eller kjøre bil?"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse