Beklager feil bruk av illustrasjon

RIKTIG: Dette er en del av illustrasjonene som følger saken hos Plan- og bygningsetaten. Illustrasjon: White arkitekter

Basert på informasjon og skisse fra tiltakshaver er det laget private animasjoner av det planlagte byggeprosjektet "Husebyplatået". Derfor er ikke dette et riktig uttrykk for utbyggers og arkitektens planer for området.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

MONTEBELLO: Akersposten beklager at vi ikke fulgte opp tipset om forlag til utbygging av Montebello, prosjektet Husebyplatået, bedre. JM Norges søknad om forhånskonferanse hos Plan- og bygningsetaten med medfølgende dokumenter ble sendt oss med animasjoner av prosjektet. Vi trodde disse animasjonene var offentlige og fulgte saken i Plan- og bygningsetaten. Animasjonene er et forsøk på å illustrere virkningene av et prosjekt basert på informasjon og skisser i planforslaget og representerer ikke JM Norges presentasjon av prosjektet. Vi beklager på det sterkeste at dette ikke ble sjekket nøyere.

Les saken her

Foslagsstiller til planforslaget og tiltakshaver HUSEBYPLATÅET AS co JM Norge ber om en kommentar til saken. Den kommer her:

På Statnetts tidligere område ved Montebello stasjon planlegges en stedsutvikling med en bymessig fortetning. Under forslagsstiller Husebyplatået AS lanserer JM Norge sammen med Miliarium Bolig planene. Området har en unik beliggenhet der utformingen av boligprosjektet, arkitekturen og tilbudene til beboerne og området vil bli en attraksjon i seg selv. Prosjektet vil i tillegg bidra til at dagens skjemmende luftledningsanlegg blir lagt i bakken og et nytt grønt areal i området blir frigjort. De verneverdige bygningene på tomten vil også bli ivaretatt og bidra til å gi identitet til prosjektet. Utbyggingen vil omfatte varierte boligstørrelser som gir rom for et mangfold av beboere. I tillegg til å kunne svare på boligbehovet i Oslo, vil prosjektet også kunne bidra positivt til utvikling av Montebello som sted. Prosessen videre blir å utarbeide planforslaget sammen med bl. a Plan– og bygningsetaten i forhold til tetthet, volumoppbygging, uteområder m.m.

Se saken på Plan- og bygningsetatens nettside her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse