Barne- og ungdomsskole på Hoff utsatt

TOMTEN i NEDRE SKØYEN VEI 24: Bygningsmassen rives og skole med alle tilleggsfunksjoner vil bli på maks 7 etasjer i henhold til forslaget for områderegulering av Skøyen. Utsnitt: Google Maps

Planen var at den den nye skolen på Hoff skulle stå ferdig i 2022. Det blir den ikke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.04.2018 kl 13:10

Akersposten
Akersposten Media

HOFF: I forslag til skolebehovsplanen 2019-2028 står det nå følgende:
Ny kombinert barne- og ungdomsskole på Hoff med to klasserekker på barnetrinnet og fire klasserekker på ungdomstrinnet var planlagt til skolestart 2022, men er utsatt til skolestart 2023 for å sikre at alle de ulike kommunale funksjonene samlokaliseres på best mulig måte. Skoleanlegget vil fungere som et senter i et nytt byområde i samsvar med Plan- og bygningsetatens forslag til områdeplan for Skøyen.

Les også: Her kommer «Hoff skole» og mye mer

Press på barnetrinnet

Det betyr at utsettelsen krever ekstraordinære tiltak, særlig på barnetrinnet, hvor det er behov for å avlaste Bestum, Bjørnsletta, Lilleaker og Lysejordet skoler. Den nye skolen på Hoff vil avhjelpe området, men dette forutsetter at det gjøres omfattende endringer i dagens inntaksområder. I mellomtiden må det igangsettes midlertidige tiltak som skal avhjelpe presset på de nevnte skolene.

Også ungdomsskolen

På ungdomsskoletrinnet er kapasiteten noe bedre. Deler av kapasiteten ved den nye skolen på Hoff skal avlaste ungdomstrinnet ved Majorstuen skole ved at Skøyen skole får endret ungdomsskoletilhørighet. Kapasiteten ved Majorstuen skole er mer eller mindre oppfylt. Skøyen skole som fikk en ekstra parallell-klasse for tre år siden, vil merke at Hoff skole blir forsinket når denne «ekstra-klassen» skal ut i ungdomsskolen i 2022. Her må det også ekstra tiltak til i påvente av skolen på Hoff.

Ny Smestad skole

I skolebehovsplanen er Smestad skole prioritert med hensyn til rehabilitering. Det foreslås at deler av skoleanlegget rives og erstattes med nybygg i tillegg til rehabilitering av deler av eksisterende bygningsmasse. Dagens kapasitet videreføres. Det er planlagt fleridrettshall, og prosjektet forventes ferdigstilt i 2025.

Bygdøy skole er innenfor samme skoleområde som Ullern. Skolen skal utvides med en klasserekke og får et nytt bygg. Reguleringsarbeidet med nytt skolebygg pågår og det er ventet at skolen står ferdig til skolestart i 2021. Økt kapasitet på Bygdøy skole vil ikke påvirke kapasitetssituasjonen i Bydel Ullern.

Les også:

«Naboer på Montebello anbefaler bymessig fortetting på det varmeste»

Eksperten på småprat og sømløse overganger

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse