Banen som kan få stor påvirkning på Oslo vest

Her starter Fornebubanen, på Majorstuen. Denne uken informeres det om planene, som får stor betydning mange steder i Oslo vest.

Fornebubanen er den største kollektivutbyggingen på mange, mange år. Hva vil den ha å si for deg i ditt nærmiljø? Mandag, tirsdag og torsdag kan du få vite langt mer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2017 kl 15:12

Akersposten
Akersposten Media

ULLER/VESTRE AKER: Oslo-regionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye arbeidsplasser og boliger. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er av stor samfunnsmessig betydning.

For oss i Oslo vest får dette særlig betydning i fire store områder: Volvat, Skøyen, Vækerø og Lilleaker/Lysaker, som vi skrev om nylig. I lys av den pågående debatt rundt fortetting og byutvikling i Oslo den siste tiden, der utbyggere og en del politikere presser på for å bygge tett og høyt i stasjonsnære områder, bør det være særlig interessant for alle dem som bor på Bestum og Vækerø å følge med på hvordan Fornebubanen blir.

12 minutter vil det ta fra «nye» Majorstuen stasjon til endestasjonen. Ferden går under jorden via Oslo-stasjonene Skøyen, Vækerø og fram til Lysaker.

– Fornebubanen vil ha stor betydning for beboere og næringsliv i Oslo og Akershus. Fordi banen blir koblet på hele t-banenettet, vil ikke bare Fornebu, men også Lysaker, Vækerø og Skøyen bli enda mer sentrale og attraktive for næringslivsetableringer, og gjøre det lettere for bedrifter å rekruttere folk fra et større arbeidsmarked. Samtidig blir områdene langs Vækerøstranda attraktive for boligbygging, og banen vil bidra til en ønsket byutvikling i den retningen, sa plandirektøren Hanne Bertnes Norli nylig.

Infomøter for alle interesserte

Mandag, tirsdag og torsdag arrangeres informasjonsmøter om den kommende Fornebubanen. Mandag er vinklingen først og fremst for dem som bor i Bydel Ullern. Tirsdag er det for dem som er mest interessert i Bydel Vestre Aker, og torsdag for dem som bor i Bydel Frogner.

Er du interessert i alle vinklinger, kan du jo ta turen til Menighetsfakultetets lokaler i Gydas vei 4 alle tre kveldene. Møtene starter klokken 18.

Om Fornebubanen

  • Fornebubanen ble formelt etablert som etat i januar 2017.
  • Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
  • Fornebubanen åpner for en utvidelse av T-banenettet i Oslo og Bærum som vil bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo ta fremtidig trafikkvekst som legger til rette for byutvikling langs traséen
  • Planforslag for Fornebubanen (Lysaker–Majorstuen) ligger på høring, med høringsfrist 10. april 2017

Les om infomøtene her

LES OGSÅ: Fornebubanen vil gjøre Skøyen, Vækerø og Lysaker enda mer attraktivt

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse