Avslag på søskenprioritering ved barnehageopptak skaper full forvirring

OPPSIKTSVEKKENDE: Det var mange barnehageforeldre som fikk den nedslående beskjeden om at deres barn hadde falt ut av søskenprioriteringen. Foto: Kristin Tufte Haga

Foreldre har fått avslag på søskenprioritering, for så å få godkjent søknad med søskenprioritering. Ny barnehageforskrift skaper forvirring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.01.2018 kl 11:22

Akersposten
Akersposten Media

VESTRE AKER: Den 10. januar kom følgende skuffende beskjed til foreldrene fra Samordnet opptak kommunale og private barnehager i Oslo kommune:

"Din søknad om plassering i gruppe for NN er avslått fordi søknaden ikke oppfyller kriteriene i kommunens barnehageforskrift. Søknaden blir derfor behandlet i gruppe 6 (ordinær søker). Begrunnelsen for avslaget: Etter ny barnehageforskrift gjeldende fra 1.1.2018 har ikke søsken med plass i annen barnehage søskenprioritet til søskens barnehage jf.Barnehageforskriften §6 pkt. C."

Kontrabeskjed

Dermed falt barnet utenfor prioritering (se under) og havnet nederst på prioriteringslisten. Det betydde også at barn uten plass ville få prioritet først, selv om det var søsken som ventet på overflytting. Foreldrene mente dette var både familiefiendtlig og miljøfiendtlig.

Etter å ha fulgt opp saken, kom det kontrabeskjed to dager etter:

"Vi viser til din søknad om barnehageplass for NN og bekrefter at søknaden er registrert og gruppetilhørighet i gruppe 4 i NN barnehage nå er godkjent."

Dette var til stor lettelse for foreldrene, men de oppdaget også at flere foreldre i utgangspunktet hadde fått samme avslag. De spør om alle er klar over at de kan ha mistet plassen i køen sin og hva er så egentlig regelen.

Flere bydeler

Vi stilte spørsmålet til Bydel Vestre Aker og Byrådsavdeling for oppvekst og kultur, hva har skjedd i denne saken? Vi fikk vite at det hadde oppstått misforståelser i forbindelse med tolkningen av bytteopptaket når det gjaldt søskenprioritering i den nye barnehageforskriften. I følge byrådsavdelingen hadde den samme misforståelsen skjedd i flere bydeler og at dette nå var rettet opp i.

Det var tydeligvis behov for presisering av innholdet i den nye barnehageforskriften. Byrådsavdelingen opplyser at det nå det skal komme en lettere tilgjengelig spesifisering og klargjøring av gjeldende opptak. I tillegg opplyser byrådsavdelingen at den skal ha møter med alle bydeler for å rydde unna misforståelser knyttet til opptak.

I mellomtiden står dette om prioritering i forbindelse med ny forskrift:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter barnevernloven. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barnevernstjenestens vedtak eller domstolsvedtak.

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken. Krever dokumentasjon fra lege om at sykdommen eller funksjonshemmingen er alvorlig og varig.

3. Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Dette krever dokumentasjon fra NAV eller bydel.

4. Søsken: barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart, og søsken som søker plass i samme kommunale barnehage med samme oppstartdato

5. Barn av enslige forsørgere, som er i arbeid eller under utdanning, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Krever bekreftelse fra NAV, for eksempel vedtak om dobbel barnetrygd, og dokumentasjon på arbeid eller utdanning.

6. Øvrige barn

Søsken som har plass fra før er med i opptaksrunde for bytte etter 1. mars. Søsken som ikke har plass fra før er med i opptaksrundene for barn med rett til plass.

Les også:

Suksessbarnehage røper hemmeligheten bak toppkarakterene

34 barnehagebarn i ytre vest fikk en opplevelse for livet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse