Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), her fra møtet om fortetting og byutvikling i regi av Oslo velforbund, på Svetter'n tidligere i mars. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det kan være aktuelt å ta enkelte stasjonsnære områder ut av Småhusplanen for å bygge flere boliger. Det bekrefter byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Hun går ikke med på at informasjonen om det pågående kartleggingsarbeidet har vært for dårlig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.04.2017 kl 11:19

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

Camilla Wilhelmsen mener omfanget av kartleggingen av stasjonsnære områder er for omfattende. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

OSLO VEST: 124 stasjonsnære områder, i tilknytning til de aller fleste t-bane- og trikkestopp, samt togstasjoner i ytre by, kartlegges nå for mulig boligfortetting

Det kunne Akersposten fortelle i forrige uke, der det kom frem at 39 av disse er i bydelene Ullern og Vestre Aker. Områdene er innenfor på en radius på 500-700 meter rundt kollektivstoppesteder og knutepunkter. I Ullern og Vestre Aker bydeler omfattes omtrent samtlige t-banestasjoner og trikkestopp, både langs Holmenkollbanen, Østeråsbanen og trikkelinje 13 mot Bekkestua.

Fortidsminneforeningen sa til Nordre Aker Budstikke at de mener hele villabebyggelsen i Oslo står i fare: – Byrådet durer i vei på egenhånd uten å si noe om omfanget av dette til byens befolkning.

Fortidsminneforeningen har fått laget et kart som viser hvilke områder som omfattes. Det kan du se og utforske i artikkelen i Nordre Aker Budstikke.

Byråden: Ikke nødvendigvis fortetting i alle stasjonsnære områder

– Hvilken grad av fortetting (tomteutnyttelse, høyder etc.) ligger til grunn når PBE nå kartlegger mulighetene i disse områdene? Hvordan vil resultatene brukes, byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG)?

– Det er riktig at vi arbeider med en gjennomgang av stasjonsnære områder. Vi kartlegger de områdene hvor kollektivdekningen er særlig god og om det er områder som egner seg for utvikling. Det er ikke dermed sagt at det blir utvikling i alle stasjonsnære områder. Dette er en del av et kunnskapsgrunnlag når vi nå skal revidere kommuneplanen. I løpet av april vil byrådet sende et forslag til ny kommuneplans samfunnsdel ut på høring, og da vil også gjennomgangen av stasjonsnære områder gjøres offentlig. Jeg ser frem til å få innspill og til gode og kunnskapsbaserte diskusjoner om forslaget og kartleggingen som er gjennomført, svarer byråden.

Hvilke områder blir klart i april

Hun mener byens befolkning vil få god mulighet til medvirkning når det blir klart hvilke områder byrådet ser utviklingspotensiale i.

– Er det kommunisert godt nok hvor store områder det her er snakk om?

– Forslaget til ny kommuneplan med byutviklingsstrategi legges frem i slutten april, og der vil det helt tydelig markeres hvilke områder som kan anses som aktuelle. Jeg er opptatt av at vi kommuniserer åpent om dette, slik at alle vet hva som foregår og vurderes, og vi får tatt gode beslutniger i fellesskap. Jeg og byrådet ser frem til å motta innspill, så nå er det viktig at man gjør seg klar til å studere forslaget og sende inn slike! sier Marcussen.

Kan sette småhusplanen til side

Flere av områdene som ligger innenfor 500/700-meterradiusen er omfattet av småhusplanen i dag, blant annet på Smestad.

– Vil småhusplanen bli satt til side der man finner fortettingsmuligheter innenfor områder som i dag er regulert av småhusplanen?

– Byrådspartiene er enige om at småhusplanen generelt sett skal ligge fast og sikre historiske og grønne kvaliteter. Det kan være aktuelt å ta enkelte stasjonsnære områder ut av småhusplanen for å møte boligbehovet i Oslo, men kun i områder som egner seg spesielt til fortetting og der kollektivdekningen er særlig god, svarer Marcussen.

Hvor stort antall nye boliger denne kartleggingen kan føre til, er imidlertid for tidlige å svare på, mener byutviklingsbyråden. Når forslaget til ny kommuneplan med byutviklingsstrategi presenteres i april, vil arbeidet være ferdig. Marcussen lover at byrådet skal gjennomføre en bred medvirkningsprosess. Bant annet vil det bli holdt folkemøter i ulike deler av byen i mai.

– For enkelt å peke på ferdigregulerte tomter

Byutviklingskomiteens nestleder, Camilla Wilhelmsen (Frp) at Plan- og bygningsetaten heller bør konsentrere ressursene sine på å realisere boligpotensialet på de mange tusen tomtene i Oslo som allerede er regulert til boligutvikling.

– PBE bør bruke ressursene sine på å utvikle det som i dag er markedssvake områder, sa Wilhelmsen og viste blant annet til den nylige områdereguleringen på Furuset.

Det er ikke byutviklingsbyråden enig i.

– Dette blir for enkelt. Vi overtok jo ferdigregulerte tomter for 15.000 boliger fra forrige byråd, hvor de aller fleste hadde ligget i årevis, sier Marcussen.

Hun mener det er mange hindringer som gjør at en del grunneiere på disse tomtene ikke ønsker utvikling på kort sikt.

– For eksempel på grunn av forretningsvirksomhet som drives i dag. Når det er sagt, så har jeg tatt initiativ til å undersøke nærmere hva det er som stopper boligutvikling i ferdigregulerte områder, og gjort det klart for grunneiere at kommunen gjerne bidrar til å løse hindringer, sier byråden.

Hun viser til at mye av boligutviklingen i Oslo framover vil skje i Hovinbyen.

– Der utvider vi sentrum østover. Vi trenger likevel nye områder for å møte boligbehovet i Oslo. Det var Camilla Wilhelmsen også meget opptatt av da nåværende kommuneplan ble vedtatt i 2015.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse