Aktive og selvstendige eldre så lenge som mulig

KLIPPET: Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen fikk klippe snoren til Skøyen aktivitetssenter tirsdag ettermiddag.

– Da Bydel Ullern valgte å ta over driften av seniorsentrene i fjor, var det nettopp for at bydelens innbyggere skal kunne ha aktive og selvstendige liv så lenge som mulig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2016 kl 19:03

Akersposten
Akersposten Media

SKØYEN: Det sa bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen før han klippet snoren for Skøyen aktivietetssenter tirsdag ettermiddag.

– Målsetning til sentrene er å øke livskvaliteten, og forebygge aldersrelaterte plager og sykdommer. Skøyen aktivitetssenter er et svar på dette, som en sosial og AKTIV møteplass, sa Pedersen.

Skøyen aktivitetssenter ble offisielt åpnet med både politikere, representanter for Ullern eldreråd, og bydelsdirektøren til stede.

Aktive og trygge eldre

– En av de viktigste målsetningene til Bydel Ullern er at innbyggerne våre skal være aktive og trygge. Folkehelseprofilen til bydelen viser også at de fleste lever gode og lange liv her. Vi lever i gjennomsnitt to år lengre her, enn i resten av Oslo, og landet for øvrig. Det er et kvalitetstegn! sa Pedersen i sin åpningstale.

I 2014 vedtok byrådet en seniormelding som viser vei for det forebyg¬gende helsearbeidet i Oslo. Seniormeldingen, ”Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo”, skisserer en økt satsing på byens seniorsentre, og tettere samarbeid med frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre.

Se bildet større

GA BLOMSTER: Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten kom med blomster til senteret.

Gjennom høsten ble det satt sammen et godt og imponerende program for det nye senteret. Teamet her har satt sammen et variert utvalg av trenings¬grupper, gruppeaktiviteter og kulturarrangementer. Og i kafeen kan man kjøpe variert, sunn og god mat. Også for de som bor her på Omsorg+

– Vi har også en egen seniorveileder, som kan gi infor¬masjon om aktivitetstilbudene i bydelen, og veiledning om hva man kan få hjelp til.

Her finner du mer informasjon Skøyen aktivitetssenter

– Samarbeidet med de frivillige, bruker¬rådene og de eldre som bruker sentrene, er avgjørende viktig for å skape positive møteplasser der både fysisk aktivitet, god ernæring og føde for sjelen i form av kulturtilbud, spiller godt sammen. Så stor takk til dere! sa bydelsutvalgslederen.

Frivillige ressurser

Leder for Skøyen aktivitetssenter, Åshild Rudrud Midtbø, påpekte at noen av de som bruker senteret, har vært aktive siden før hun ble født.

– Og de er fremdeles viktige ressurser på senteret når det kommer til grupper og frivillig engasjement, Rudrud Midtbø.

– Det er samtalene og kunnskapen som deles i grupper, møtet mellom venner og nye kjente, deltakelsen i felles aktiviteter og omsorgen dere viser overfor hverandre. Det er dette som gjør senteret til et hyggelig sted å komme til, sa hun.

Nye tilbud denne våren

I løpet av våren starter senteret også flere nye tilbud, blant annet hagegruppe matlagingskurs for menn, ernæringskurs, og Lyst på livet-grupper. Jobben med å sette opp nytt program for høsten er også i gang. Da planlegges blant annet åpen gymsal hver dag fra klokken 9 til 10. Da kan man komme og trene på egenhånd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse