38 veier skal ryddes i ytre øst. Kun fire i ytre vest

Bydel forlanger strakstiltak

FORLANGER RYDDING: Bydel Vestre Aker gjør oppmerksom på at deler av Oslo ligger over Oslogryta og at det faller betydelig mengder av snø der.

Selv om befolkningen i ytre vest trygler om hjelp, vitner Bymiljøetatens planer for snørydding om at det er liten trøst å hente.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2018 kl 08:27

Akersposten
Akersposten Media

VESTRE AKER/ULLERN: Det er kanskje litt leit for mange å gå inn på Bymiljøetatens nettside å se planene for brøyting i de vestlige bydeler.

38 mot fire

For «Planlag bortkjøring av snø i område Vest», som gjelder bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern er det plukket ut 4 veier som skal ryddes. Siste dato gjelder 9. februar, hvor det er fire gater som skal ryddes og to av dem gjelder Vestre Aker, Dalsveien og Risbakken. De to andre gjelder Bydel Nordre Aker. Ingen veier skal ryddes i Bydel Ullern.

Planlegging for for eksempel Område Sør-Øst som er Bydel Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand i dagene fremover er det 38 veier/gater som skal ryddes i nærmeste fremtid.

Se info fra Bymiljøetaten her

Opplyser om at det snør i høyden

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker reagerte umiddelbart på oppfordringen fra Alf W. Skaug i Ris vel under siste møte i utvalget.

Les saken: Folk er rasende og trygler om hjelp

Reaksjonene på Akerspostens Facebook-side er formidable.

Følg Akersposten på Facebook

Bydelens politikere i Vestre Aker bemerker at Bymiljøetaten må være klar over at store deler av Bydel Vestre Aker ligger høyt over Oslogryta og dermed faller det også mer snø i denne høyden. Bydelen forlanger handling.

- Brøyting og strøing i bydelen er nå på et lavmål i standard, og situasjonen grenser til farlig for alle i trafikken. Vi krever derfor strakstiltak, og da snakker vi umiddelbart og ikke "i løpet av uken". Særlig forholdene foran skolene, seniorsentre og andre steder hvor mange er gående, må prioriteres. Det må settes inn utstyr med mulighet for å høvle bort issvuller. Et eksempel kan være skoleveien til Ris skole, altså Ris skolevei. Den er ekstrem, og dette er ett av mange eksempler, sier Yngvar A. Husebye (H) i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen.

Til Bymiljøetaten

Her er bydelsutvalgets melding til byrådet og bymiljøetaten:

Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen snarest rette en henvendelse til Bymiljøetaten med kopi til byrådsavdelingen vedrørende uakseptabel standard på brøyting og strøing i bydelen. Her kreves det strakstiltak innen få dager. Bydel Vestre Aker har områder med naturlig større snømengde på grunn av høyde over havet, og store deler av veinettet er smale boligveier i kupert terreng. Det er også mange veier og veistrekninger uten fortau. Det medfører at bydel Vestre Aker blir særlig hardt rammet i slike situasjoner som nå er oppstått.

Bydelen registrerer at det er mange som opplever det som utrygt å bevege seg utendørs, og som dermed ikke kommer seg ut av sin bolig. Bydelens hjemmetjeneste har hatt problemer med å nå flere av brukerne, fordi bilene har satt seg fast i snøen. Bydelen er sterkt bekymret for utrykningsevnen til brann- og redningstjenesten. Dette er uakseptabelt. Brøytingen er så svak at høydeforskjellen mellom fortau og veibane mange steder er utlignet, og det kan være 20-30 cm issvuller under snødekket. Biler parkerer på fortauene, noe som tvinger gående ut i veibanen. Det oppstår farlige situasjoner.

Bydelsutvalget er spesielt bekymret over skoleveien til barna, de eldre og de med nedsatt funksjonsevne. Bydelsutvalget krever strakstiltak for de verste veiene, foran skoler, seniorsentre, institusjoner og lignende. Enkelte veistrekninger og fortau må høvles for is. Deretter kraftig økning av kapasiteten i det øvrige veinettet i bydel Vestre Aker.

Bydel Vestre Aker ber videre om dokumentasjon på hvilket beredskapsnivå og ekstrakapasitet etaten har hatt denne vinteren, sammenlignet med tidligere år. I dette ligger behovet for en vurdering av risiko- og sårbarhetssituasjonen denne vinteren.

Et snarlig svar utbes.

Les også:

– Akersposten er den lokale vokterhunden

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse