17. mai 2018 med ferdig ro- og padlebane i Bestumkilen

HER KOMMER DEN: Kristian Østbye og Øystein Grande forsikrer om at ro- og padlebanen kommer. Enden av banen blir gravd ut i bakgrunnen, rett under hånden til Grande. Foto: Vidar Bakken

Etter mange år med venting - nå blir ro- og padlebanen i Bestumkilen en realitet. Samtidig skjer det radikale endringer på land, til glede for allmennheten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2017 kl 11:35

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

INNSLAGET: Kristian Østbye og Øystein Grande står på brygga der hvor gravingen inn i fyllingen vil starte. I bakgrunnen er Killingen som markerer start på ro- og padlebanen. Foto: Akersposten.

BESTUMKILEN: - Vi tror dette blir et bra anlegg for alle parter, slik at alle interesser blir ivaretatt - også båtopplagets. Litt av hensikten er at allmennheten i større grad skal få ta i bruk og få lettere tilgang til bryggene og området her i strandsonen, sier seksjonsleder i Bymiljøetaten, Øystein Grande.

- Her kommer også første etappe av kyststien, som til slutt skal bli en helhetlig kyststi rundt hele Bestumkilen, sier prosjektleder Kristian Østbye.

Populært turområde

Banen blir 1060 meter lang og vil strekke seg fra Killingen og et godt stykke inn i det som er et båtopplag på sydsiden av Hoffselva. Det blir nødvendig å grave seg inn cirka 50 meter inn i den fyllingen, som ble anlagt i forbindelse med tilkjøring av masser fra da Smestad-tunnelen tidlig på 80-tallet. Bredden på banen blir 60 meter.

Se bildet større

SKISSE: Stiplet linje viser omfanget av prosjektet på land og vann. Den planlagte stranden vises tydelig. Skisse: Bymiljøetaten

- I forbindelse med utgravingen vil det rundt det som blir oppbremsingssonen for båtene, skje mye i forbindelse med opparbeidelse av området. Her kommer det en helt ny strand med morenestein i 200 meters lengde. Ved siden av kommer det strandpromenade/turvei med benker og annen møblering med utsikt til Bestumkilen og konkurransene. Området får også belysning. Dette kommer til å bli et populært turområde, også med direkte tilknytning til turstien på Bygdøy, sier Grande.

Les også: Hva skjer med ro- og padlebanen i Bestumkilen?

- Undersøkelser viser at sjøbunnen i området er til dels sterkt forurenset. Området må mudres for å øke vanndybden i den innerste delen av banen. I den sammenheng vil mye av den forurensende massen bli fjernet og erstattet av ren masse, forteller Østbye.

Det skal også anlegges et dommertårn i forbindelse med konkurransene i Bestumkilen.

Se bildet større

FORSVINNER: Denne delen av båtopplaget blir borte og erstattet med bane, strand, promenade og sittemuligheter. Foto: Vidar Bakken

Fortjener mer bruk

- Bestumkilen er et flott område som fortjener å bli mer brukt av byens befolkning. Ro- og padleanlegget vil være første skritt i en positiv utvikling for området til glede for allmennheten, sier Grande.

Dette skrev Akersposten allerede i 2007: - Ingenting blir gjort

Bymiljøetaten tar sikte på at gravearbeidet starter denne høsten om alt går som det skal i den resterende del av prosessen i Plan- og bygningsetaten, samt politisk behandling.

- Vi håper å kunne feire 17. mai neste år med ro- og padlebane ferdig og masse besøkende til stede, avslutter Østbye.

Les også:

"Båtopplaget i Bestumkilen forsvinner"

Tusenvis av boliger på og rundt båtopplagstomten

Jakten på Kongeskogen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse