100 prosent utnyttelse av Smestad

100 prosent: Trafikken legges om til T-kryss i stedet for Smestadkrysset med Sørkedalsveien som gate i stedet for gjennomkjøringsvei.

Det er ett av alternativene som samspillgruppen i Plan- og bygningsetatens regi skal forholde seg til.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2018 kl 14:45

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

TRAFIKKSTRØM: Hva med å bruke Jon Smestads vei og Munkengveien til omkjøring?

SMESTAD: Under møtet i samspillgruppen like før jul, fikk gruppen presentert tre ulike mulighetsstudier basert på 100, 75 og 50 prosent utnyttelse av området.

Den mest omfattende endringen av området skjer naturlig nok gjennom en 100 prosent utnyttelse. I dette mulighetsstudiet er selve Smestadkrysset lagt om til to T-kryss med blant annet omkjøringsveier i Jon Smestads vei og Munkengveien. Sentrale Smestad blir lagt på lokk over T-banen.

Se bildet større

SENTRALE SMESTAD: Med all buss-stopp på ett sted og nye gang- og sykkelveier.

Mulighetsstudiet med 75 prosent utnyttelse viser Smestadkrysset slik det er idag med næringsbygg nærmest trafikkårene og boligbebyggelse med nedtrapping mot småhusbebyggelsen.

Se bildet større

75 PROSENT: Smestadkryss som i dag og all ny bebyggelse på denne siden av Ring 3.

50 prosent utnyttelse viser tung utbygging rundt Smestadkrysset og blokkbebyggelse sør for Monolittveien som alternativ. Småhusbebyggelsen forøvrig blir ikke berørt.

Se bildet større

50 PROSENT: Bebyggelse konsentrert rundt Smestadkrysset og i tillegg bebyggelse ved Monolittveien.

Samspillgruppen består av ulike aktører fra beboeraksjon, vel, næringsinteresser, grunneiere og bydelsadministrasjon/politikere. Ingen har så langt kommentert de ulike alternativene. Arbeidet i samspillgruppen fortsetter i februar.

Les også:

Dette kan bli nye Smestad

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse