«Vi bør prioritere dem som trenger det mest»

James Stove Lorentzen (H), leder av Helse- og sosialkomiteen i bystyret. Foto: Privat

Det er noe uklart hvem som har ansvaret for oppfølging av revmatikere, men jeg synes det er naturlig at kommunen tar det ansvaret for sine innbyggere. Dette skriver

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2017 kl 10:16

Akersposten
Akersposten Media

Akersposten skriver onsdag 15nde om revmatikerne som snart får redusert sitt terapibassengtilbud på grunn av stengingen av bassenget på Diakonhjemmet. Det får meg til å reflektere over hvordan vi skal prioritere kommunens, til enhver tid, begrensede midler til beste for befolkningen.

Hovedregelen bør være at kommunen prioriterer de svakeste, de som trenger støtte og de som ikke klarer seg selv. Sykehjem, hjemmetjenester, terapibasseng, ettervern og bo oppfølging for rusmisbrukere, rehabilitering og profesjonell hjelp til kronikere er noen eksempler som både er fornuftig, økonomisk smart og riktig fra et brukerperspektiv.

Når noe skal prioriteres, må noe annet vike. Hva og hvem kan vi nedprioritere? Majoriteten av oss er friske, vi er 25 til 70 år gamle, vi er i jobb og vi klarer oss fint selv. Det er gruppen som kan tåle en nedprioritering. Subsidiering av el-sykler, sykkelutbygging for hundrevis av millioner for at den friskeste mest ressurssterke delen av befolkningen skal kunne sykle på nye tilrettelagte traseer er eksempler på feil ressursbruk. Et annet eksempel er planene for enormt dyr utbygging av bytrikk, når man kan velge mye rimeligere og mere fleksible bussløsninger, nå også miljøvennlige gass, biodiesel og elektriske busser.

Det er noe uklart hvem som har ansvaret for oppfølging av revmatikere, men jeg synes det er naturlig at kommunen tar det ansvaret for sine innbyggere. Vi må innrømme at kommunen har forsømt seg, og derfor er det nå viktig at nye bad som planlegges i Oslo inkluderer terapibasseng i sine planer. Jeg har stilt spørsmål til byråden om de planlegger for dette og svaret var heldigvis et ubetinget ja. Nå må alle gode krefter i bystyret sørge for at dette blir gjennomført.

James Stove Lorentzen (H)
Leder av Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse