ANNONSE
Annonse

«Utviklingen i Osloskolen»

"Bestum skole trygt kan holde på sine glimrende lærere," skriver Simen Gan Schweder.

«Omfordeling havner jo nettopp om å gi barn og unge LIKERE muligheter!»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2018 kl 12:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Tilsvar til «Hårreisende manipulering av tall», Akersposten, 4. april.

På budsjettene til Bestum skole, som var blant de som ble rammet hardest av omfordelingen, er det lite tegn til endring på grunn av omfordelingsmodellen. Budsjettet er høyere for 2018 enn det var for f. eks 2015 selv om det har blitt færre elever.

Når Deloitte trekkes frem som sannhetsvitne på de grusomheter Oslo vest skolene må tåle, må det legges til at de stort sett støtter samtlige av omfordelingsreformene som SV/AP-bystyret har gjennomført. Det som kritiseres er den lave satsen pr. elev på en del vestkantskoler, men det er altså arvet fra Høyre-bystyret i forrige periode som med et budsjettteknisk dolkestøt senket elevkompensasjonen til 80 % av kostnadene.

Mot regjeringens vilje ble Krf’s forslag om lærernorm nylig stemt gjennom på stortinget. For Bestum skole vil dette medføre om lag 6 nye lærerstillinger, og i påvente av at regjeringen skal implementere Stortingets vilje har byrådet forskuttert deler av dette slik at Bestum skole trygt kan holde på sine glimrende lærere.

SV/AP/MDG-bystyret har i tillegg som uttalt mål å øke antall lærerstillinger i Oslo skolen med 200 innen valget, vi er godt i rute med dette. Det er litt uklart hva overskriften «Hårreisende manipulering av tall» referer til, kan det være det at Høyre endelig har funnet litt ekstra penger til skolene i sine fiktive budsjetter? Nei, ved nærmere ettersyn ser vi at dette er penger de tar fra gratis AKS, et av de mest vellykkede prosjektene i Oslo-skolen de siste årene.

«Adresse bør ikke ha noe å si for hvilken utdannelse man får» sier Husebye, så da kan man jo ta en rask titt på de nasjonale prøver, og jammen finner man ikke store forskjeller på resultater avhengig av adresse. F. eks har Bestum skole en score på 61 i regning, Vinderen har 57, mens de som kommer best ut av omfordelingen f.eks Haugenstua og Lindeberg har hhv. 48 og 44.

Og hvor mange elever sliter? På Bestum og Vinderen er hhv 15 % og 10 % på laveste nivå i regning, mens Vestli og Gamlebyen begge ligger på omlag 45 %. Omfordeling havner jo nettopp om å gi barn og unge LIKERE muligheter! Det er det SV's byråd for oppvekst og utdanning utøver i bystyret!

Simen Gan Schweder
Ullern SV

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse