«Trist at Dybdahl ikke klarer å se på Smestad mer helhetlig»

Det er en vesentlig forskjell på å tillate bymessig fortetting i områder med landbruk, som Smestad var da Aker i sin tid ble bygget ut, næring eller industri – og å fortette i allerede eksisterende bomiljøer, skriver Oscar Chr. Husebye. Foto: Fredrik Eckhoff

"Jeg er glad jeg representerer et parti som vil forandre for å bevare, og som ikke tar korttenkte beslutninger og ikke river bort det som fungerer godt," skriver Oscar Chr. Husebye i Vestre Aker Unge Høyre.

Tekst:

Publisert:

Akersposten
Akersposten Media

Jonas Aasen Dybdahl, leder av Vestre Aker-Ullern AUF, repliserte den 19. april på mitt og Vestre Aker Unge Høyres syn på byrådets og AUFs iver etter å bymessig fortette småhusområder i Oslo.

Det er bra at også AUF og FpU er på banen i spørsmål om byutvikling, det er viktig å diskutere hvordan fremtidens Oslo skal se ut – et Oslo vi som unge skal leve i mange år fremover.

Når det er sagt, så er det trist at Dybdahl og hans partikolleger ikke klarer å se på Smestad, og andre lignende småhusområder, mer helhetlig. Det er ikke til å legge skjul på at Arbeiderpartiet ønsker fortetting på Smestad – i likhet med Nedre Grefsen, Slemdal og 124 andre områder rundt trikke- og t-banestopp. NRK meldte for et par uker siden at «Ingen områder er fredet når Oslo kommune saumfarer byens villastrøk på jakt etter steder å bygge høyere og tettere».

Jeg har vanskelig for å tro at byrådet ønsker å kartlegge fortettingspotensialet i samtlige av disse områdene uten å faktisk ville fortette.

Det er en vesentlig forskjell på å tillate bymessig fortetting i områder med landbruk, som Smestad var da Aker i sin tid ble bygget ut, næring eller industri – og å fortette i allerede eksisterende bomiljøer. Selvsagt er begge deler praktisk fullt mulig, men spørsmålet er hvorvidt vi ønsker en by hvor historiske og bevaringsverdige hus og nabolag skal tas vare på eller ikke; her fremstår det som jeg og Dybdahl er fundamentalt uenige.

Oslo skal vokse, og skal være en by med mangfold hvor både nye og spennende områder utvikles og hvor gode bomiljøer tas vare på for fremtidens generasjoner, det er sentralt for Vestre Aker Unge Høyre.

Det er bra Dybdahl erkjenner at grunnlaget for kommuneplanen, hvor Smestad blant annet ble definert som et prioritert område for bymessig fortetting, har endret seg og at innbyggerprognosene er lavere. Kritikken mot regjeringen er dessuten fraværende i det siste innlegget, noe som er gledelig for en Unge Høyre-leder. Innføringen av 40 prosent egenkapital på sekundærbolig og en massiv satsning på studentboliger er bra for Oslos unge og byen for øvrig – og klare eksempler på at de borgerlige partiene klarer å ta Oslos utfordringer på alvor. Dette til tross av at Raymond og co. har tatt over rådhuskontorene.

Byrådets eiendomsskatt er dypt usosial. Den tar hverken hensyn til beboernes økonomiske tilstand, gjeld eller husets eller bygningens type. En enke med minstepensjon kan måtte betale like mye som en direktør med millionlønn, og en flunkende ny leilighet kan få fritak, mens et hus på Gul liste med enorme utgifter kan få desto mindre å ta vare på verneverdiene med. Kunstnernes Hus får mer i skatt enn i kommunal støtte, og Arbeiderpartiets Folkets Hus slipper, mens Høyres Hus må ut med nesten en million. Private barnehager må punge ut, og kommunale slipper.

Eiendomsskatten treffer ikke dem som faktisk har ressurser, og skåner ikke dem som ikke har. Det sagnomsuste «yt etter evne» er et begrep Dybdahl og byrådet ser ut til å ha glemt. Det er betimelig å stille spørsmål ved hvor rettferdighetsprinsippene Arbeiderpartiet har vært så opptatt av, er blitt av. Hvis AUF og byrådet mener skatt på halvparten av Oslos boliger er et godt tiltak for å gjøre det lettere for unge å bo i byen vår, da tror jeg de bør ta en tur til Stortinget for å se hvilke andre tiltak regjeringen får igjennom der.

Jeg er glad jeg representerer et parti som vil forandre for å bevare, og som ikke tar korttenkte beslutninger og ikke river bort det som fungerer godt. Et parti som anerkjenner at hjemmet skal være et fristed, så vel for enkeltindividet som økonomisk, og som ikke gjør hverdagen vanskeligere for folk.

Oscar Chr. Husebye
Leder av Vestre Aker Unge Høyre og styremedlem i Vestre Aker Høyre

Les også:
"Boligmarkedet blir et nåløye få unge kommer gjennom"

"Regjeringen bremser boligprisveksten"

"Boligbygg på budrunder med lommene fulle av skattepenger"

Følg Akersposten på Facebook

LES OGSÅ: "Oslo trenger utbygging"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse