ANNONSE
Annonse

Teppebombing av småhusområder i Oslo vest

"Teppebombing av småhusområder," Høyre, Frp, Venstre og Krf i dette innlegget Aps fortettingspolitikk i Oslo vest. Illustrasjonsfoto

"For oss er det avgjørende at Oslos småhusområder i størst mulig grad bevares," skriver representanter for Høyre, Frp, Venstre og KrF i Oslo.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.12.2016 kl 14:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For oss er det avgjørende at Oslos småhusområder i størst mulig grad bevares. På bystyrets møte 14. desember ble det Ap-ledede byrådets forslag til planstrategi for arbeidet med byutviklingen av Oslo de kommende årene vedtatt, mot de borgerlige partienes stemmer. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti stemte imot fordi vi mener forslaget innebærer en for drastisk fortetting og rasering av svært mange av byens småhusområder.

Oslo trenger variert bebyggelse

Befolkningsveksten i Oslo gjør at det er behov for å bygge flere boliger, og vi som representerer borgerlig side i bystyret er enig i at en rekke områder i byen vår kan tåle en større grad av fortetting. Dette gjelder spesielt rundt større kollektivknutepunkt, for eksempel områder som Hauketo, Skøyen, Helsfyr, Økern og Majorstuen.

Det forrige byrådet identifiserte i tillegg en rekke prioriterte stasjonsnære områder hvor høyere arealutnyttelse kan vurderes, blant annet Røa og Vinderen.

Ap teppebomber småhusområder

Forslaget byrådsleder Raymond Johansen nå har lagt frem viser at de ønsker å ta Oslos byutvikling i en helt annen retning enn det vi på borgerlig side ønsker. Kort oppsummert ønsker byrådet å fjerne ordet «prioriterte» i kommuneplanens «prioriterte stasjonsnære områder». Med Arbeiderpartiet bak rattet i Oslo legges det nå opp til at 119 områder i Oslo med enten lokaltogstasjon, trikkestopp eller t-banestopp fortettes.

Arbeiderpartiet har lenge ivret for en kraftigere fortetting i Oslo. Under behandlingen av kommuneplanen høsten 2015 var Ap tydelige på at de vil gjøre «en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minimum 500 meter rundt hver stasjon (større radius i områder hvor det er naturlig)». Dersom de 119 stasjonsområder som byrådet har definert skal fortettes i en radius på minimum 500 meter, så åpner det i praksis opp for en teppebombing av blokker i nær sagt alle småhusområdene i Oslo, også i Oslo vest.

Unødvendig sterk fortetting

Vi mener at Oslos småhusområder er verdt å ta vare på for å sikre varierte bo- og oppvekstmiljø med en bebyggelse bestående av både høyhus, lavblokker, eneboliger og rekkehus. Byen skal fortettes med kvalitet, men ikke for enhver pris, og ikke over alt.

Pia Farstad von Hall (Oslo Høyre)
Camilla Wilhelmsen (Oslo Frp)
Espen Ophaug (Oslo Venstre)
Erik Lunde (Oslo Krf)

Les også:

Varsler folkemøter om fortetting i Oslo vest

Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

Ikke riv husene våre - vi vil bo her

Hva med alle de som må flytte fra sine boliger?

Usikkerhet rundt byplangrep på Skøyen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse