T-bane til Tryvann og nytt Tryvannstårn

TIL TRYVANN: Inger-Marie Ytterhorn i midten, peker mot Tryvann sammen med partikollegene Camilla Wilhelmsen og Arne E. Boysen. Foto: Vidar Bakken

"Det burde være et mål å få flest mulig ut i Marka for å nyte de fantastiske områdene Oslos innbyggere er så heldig å ha adgang til," skriver Inger-Marie Ytterhorn, Vestre Aker Frp. Debatten om forlengelse av Frognerseterlinjen til Tryvann fortsetter på Akersposten.no.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.12.2016 kl 13:06

Akersposten
Akersposten Media

Jan M. Fredriksen legger, i Akersposten forleden, for dagen en utrolig passiv holdning til Frp's forslag om å forlenge Holmenkollbanen til Tryvann. Han viser til uttalelser fra naturvernorganisasjonene fra 2010. Uttalelsen konkluderer med at den T-bane-traseen som den gang ble foreslått, ville ha en «ødeleggende barrierevirkning, stengte stier og løyper og medføre genererende støy». Han legger også til grunn et forprosjekt fra Oslo Sporveier fra 2007. Verden går videre, Fredriksen. Dette er 6 og 9 år siden!

Les også: DEBATT: Forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion er et dødfødt prosjekt

Det er litt merkelig at naturvernere ser ut til å ville verne friluftsområder mot all ferdsel. Hvorfor skal vi verne og pleie disse områdene hvis ingen skal kunne nyte dem? Det burde være et mål å få flest mulig ut i Marka for å nyte de fantastiske områdene Oslos innbyggere er så heldig å ha adgang til.

Siden 2010 har det skjedd mye i området rundt Holmenkollen, Frognerseteren og Tryvann. I tillegg til stor økning i boligbyggingen, ny Holmenkollbakke, hoteller og restauranter, har skianleggene og klatreparken på Tryvann økt tilstrømming. Mulighetene for å utvide aktiviteten med flere gode tilbud vil bli bedret hvis banen går helt frem til Tryvann.

I 2017 stenges Tryvannstårnets siste funksjoner ned, og tårnet, som så vidt jeg vet er fullt av asbest, kan fjernes. Et nytt tårn, kanskje med en restaurant på toppen, og med utsikt over hele Oslo og naturen i Marka, ville for eksempel kunne bli en fantastisk attraksjon og en turistmagnet for Oslo. Alt dette gjør at trafikkgrunnlaget allerede er annerledes enn det var i 2007 og 2010 og vil kunne øke ytterligere.

Les saken her: Neste stasjon: Tryvann

Fredriksen
, som tydeligvis er opptatt av å verne naturen, burde tenke på at en forlenghttp://akersposten.no/nyheter/lokalhistorie/symbolet-pa-at-det-umulige-er-mulig/19.683else av T-banen kan føre til redusert biltrafikk. I dag er trafikken i helger, og ved store idrettsarrangement, forferdelig. En ulykke, eller en terroraksjon, som ville kreve innsats av sykebiler, brannbiler og/eller politibiler, ville bli en stor katastrofe. De kommer jo ikke frem!

«Det offentlige bane/busstilbudet
som er etablert fungerer godt» skriver Fredriksen om bussene som skal ta folk fra Voksenkollen stasjon til Tryvann skipark. Det er det nok svært delte meninger om. Mange forteller om dårlig regularitet og mye venting. Derfor tar de bilen i stedet. Jeg er ikke i tvil om at mange flere ville bruke både banen, skiparken og klatreparken dersom banen gikk helt frem til anleggene. Mange flere ville komme seg ut i Marka, og turismen ville få nye mål.

Det ligger allerede en trasé for bane fra Frognerseteren stasjon opp mot Tryvann. Her gikk faktisk banen, med materialer til byggingen av Tryvannstårnet, i sin tid. Det var aldri passasjertrafikk på denne strekningen, og skinnene ble fjernet, men traseen ligger fremdeles der. Kanskje kan den brukes igjen?

En bane som går fra øst til vest, helt inn i Marka, vil gi hele Oslos befolkning bedre muligheter til å nyte den flotte naturen Oslo er omgitt av. Det må da være et mål også for naturvernere?

Inger-Marie Ytterhorn, Vestre Aker Frp

Les også:

Symbolet på at det umulige er mulig

Trusselen om å rive ballettskolen har fått nye og gamle venner på tåspissene

Hvem var englene som hjalp Knut?

Vil fortette rundt Smestad t-banestasjon inntil 100 meter

Neste stasjon: Tryvann

Aktivitetsskolen på Lilleaker samlet penger til hjemløs julefeiring

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse