Skoleplasser i Oslo vest fullfinansieres

Skoleplasser i Oslo vest fullfinansieres

«Det viktigste vi gjør når vi skal forberede oss på fremtiden, er å investere i generasjonen som skal forme fremtiden,» skriver byråd Tone Tellevik Dahl. Dette bildet er fra et arrangement på Bestum skole tidligere i år. Foto: Fredrik Eckhoff

Oslo vokser, men det skal ikke gå på bekostning av elevene og skolenes mulighet til å være tett på elevenes læring, skriver byråd Tone Tellevik Dahl (Ap)

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.11.2016 kl 12:36

Se bildet større

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap)

Vestre Aker og Ullern vil få over 1500 flere elever de neste ti årene. Det nye byrådet vil fullfinansiere alle skoleplassene.

Oslo vokser. Det gjør også bydelene Vestre Aker og Ullern, som ifølge framskrivinger vil få over 1500 flere elever i grunnskolen de neste ti årene sammenliknet med det skolene i bydelene har i dag. Om Høyre-byrådet hadde fått fortsette, ville skolene bare fått betalt 80 prosent av kostnadene for de nye elevene.

Skjebnesvangert Høyre-vedtak

I 2011 vedtok nemlig Høyre-byrådet at de bare ville betale 80 prosent av kostnaden for nye elever i Osloskolen. På fire år «sparte» de 116 mill. kroner på ikke å betale full pris når nye elever troppet opp i skolegården. En sum som kunne gitt mindre klasser og nesten 200 flere lærere.

Nei til store klasser og færre lærere

Vi i det nye byrådet har også stilt oss spørsmålet: Skal vi bare betale 80 prosent av kostnadene for disse elevene, eller skal vi la en elev være en elev – og betale for oss?

Om vi hadde videreført Høyre-byrådets finansieringspolitikk, ville vi fått en innsparing i hundremillionersklassen. Dette kunne vi brukt på andre gode formål. Men er det riktig at elevene skal betale regningen? Store klasser og kutt i lærerstillinger reduserer også muligheten til å være tett på elevenes læring. Det øker sjansene for at lærevansker ikke blir fanget opp og fulgt opp, og at elevene ikke fullfører og består skoleløpet. Det er ikke en sjanse vi vil ta.

Vi må møte befolkningsveksten offensivt

Arbeiderpartiet og byrådet vil møte veksten i antall osloelever offensivt. Vi mener skolene må kompenseres for den faktiske kostnaden som følger av at vi får flere elever. I byrådets budsjettforslag for 2017, foreslår vi å øke finansieringen av nye elever i grunnskolen til 95 prosent fra 2017 og 100 prosent fra 2018. I tillegg dobler vi lærersatsingen vår i 2017, og vi setter av 10 milliarder kroner til å bygge nye skolebygg frem mot 2020.

Oslo vokser, men det skal ikke gå på bekostning av elevene og skolenes mulighet til å være tett på elevenes læring. For det viktigste vi gjør når vi skal forberede oss på fremtiden, er å investere i generasjonen som skal forme fremtiden. I bydelene Vestre Aker og Ullern, som i resten av verden.

Tone Tellevik Dahl (Ap)
byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune

Annonse