«Oslo kommune prioriterer de gående»

Byråd Lan Marie Berg.

"Vi har mangedoblet satsningen på vinterdrift av fortau og sykkelveier. Det skal være trygt å bevege seg til fots og på sykkel også på vinteren," skriver byråd Lan Marie Berg (MdG).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.01.2018 kl 09:43

Akersposten
Akersposten Media

Vinteren har så langt bydd på mye skiftende temperaturer rundt null grader, og det har gjort at mange av oss har opplevd glatte fortau og gangveier. Byrådet bestemmer ikke over været, men vi har mangedoblet satsningen på vinterdrift av fortau og sykkelveier. Det skal være trygt å bevege seg til fots og på sykkel også på vinteren.

Oslo har en svært høy andel gående som mange andre byer misunner oss. Det er viktig for meg å få flere til å gå, og derfor har jeg øremerket 8,5 millioner kroner i årets budsjett slik at Bymiljøetaten kan brøyte, gruse og salte fortau mer enn tidligere. Dette kommer i tillegg til det ordinære driftsbudsjettet. Det skal nå brøytes og strøs raskere, og ved mindre snø enn tidligere.

Mens sykkelfeltene tidligere ble brukt til snølagring om vinteren har dette byrådet sørget for at 80 kilometer av sykkelfeltene på det kommunale veinettet skal være snøfrie og fremkommelige gjennom hele året. Flere har i den siste tiden uttalt at de opplever at sykkelveier blir høyere prioritert enn de gående. Slik skal det ikke være. Brøyting av sykkelveier går ikke på bekostning av fortauene, tvert i mot: fortauene langs det prioriterte sykkelveinettet driftes på samme måte som sykkelfeltene.

Det er mange hovedveier i Oslo som ikke har sykkelfelt. De prioriteres først og fremst av hensyn til kollektivtrafikk, men blir selvsagt også brukt av biler og nyttekjøretøy og har også høy prioritet. Mens noen ønsker at det skal alle veier i Oslo skal saltes gjennom hele året, er det også mange som ønsker seg det motsatte. Salt er ikke bra for naturen, dyrepoter og det får sykler til å ruste. Derfor skal fortau og turveier ellers som hovedregel brøytes og gruses slik at det er mulig å gå trygt. Av hensyn til trafikksikkerheten er det nødvendig å salte mange steder når det er fare for is og glatt føre, men vi prøver kontinuerlig ut nye metoder og rutiner som kan gi god fremkommelighet og redusere saltforbruket der vi kan.

Jeg vil oppfordre alle om å gi oss tilbakemelding dersom det er områder som er dårlig brøytet eller strødd. På nettsiden og mobilappen bymelding.no er det enkelt å melde fra til kommunen om glatte fortau. På den måten kan kommunen bli bedre og det blir tryggere for alle å bevege seg ute til fots og på sykkel – også vinterstid.

Lan Marie Berg

byråd for miljø og samferdsel

LES OGSÅ: Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

"Skal alle sykle eller kjøre bil?"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse