«Oslo kan bli betydelig forringet»

"Kaoskryss", kaller Liv Bugge Wilhelmsen Smestadkrysset. Arkivfoto

Kaoskryss med 98.000 gjennomstrømmende biler (2012) umuliggjør Smestad som en sentral del i et hyggelig bomiljø, skriver Ullern-politiker Liv Bugge Wilhelmsen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2017 kl 09:34

Akersposten
Akersposten Media

Knutepunkt-fortetning er selvsagt i utgangspunktet en god idé, men det må utøves kritisk sans når det gjelder egnethet til formålet.
Smestad er utvilsomt Oslos minst egnete utgangspunkt. Kaoskryss med 98.000 gjennomstrømmende biler (2012) umuliggjør Smestad som en sentral del i et hyggelig bomiljø.

Utvikling av klimavennlig transport, ny sentrumstunnel for T-banen, trafikale konsekvenser av Skøyen-utbygging og Fornebubanen, usikker boligbehov-prognose er alle usikkerhetsmomenter som tilsier at planlegging av fortetning av Smestad- og Borgen-områdene bør settes på vent, eventuelt skrinlegges.

Sanering av småhusmiljøet og dermed oppsmuldring av byens grønne belte bør unngås. Oslo er bortimot unik med sin spesielle profil. Fjorden, sentrum, det grønne beltet med åsene omkring er det positive førsteinntrykket for en stor andel langveisfarende turister og et generelt aktivum for byen. Flere byer i Europa angrer bittert på at gamle, pittoreske bymiljøer er sanert til fordel for langt mindre tiltrekkende modernitet. Store, sentrumsnære boligblokker hører fortiden til. Til den gang da betydelige antall industriarbeidsplasser inngikk i bybildet. Handel, administrasjon, shopping og uteliv m.m. har overtatt.

Mangfoldig og verneverdig arkitektur, friluftssoner, gode naboskaps-, og frileksmiljøer. Biotopisk mangfold og opprettholdelse av jordsmonn med god absorberingsevne er verdier av stor viktighet som ikke bør vike plassen for større eller mindre serieproduserte blokker i striglete omgivelser.

Erfaring med fortetning, på for eksempel Vinderen og Røa, viser at den nye bebyggelsen er befolket av eldre/pensjonister som har skiftet ut eneboligen med blokkleilighet, men som neppe er spesielt hyppige brukere av offentlig kommunikasjon. Blokker med mindre og billigere leiligheter vil på grunn av tomteprisen bygges med generelt billigere materialer, som har dårligere bestandighet og som derfor vil utløse hyppige krav til større vedlikehold/ombygging og dermed ganske sannsynlig forslumming.

I sum kan det ikke være tvil om at Oslo som sådan blir betydelig forringet hvis de omfattende planene om fortetning blir realisert.
Europa byr på mange eksempler på større mislykkede boligprosjekter som blir stående som spøkelsesområder. Nevnes kan tidligere Øst-Tyskland, Ukraina, Spania og flere noe mindre prosjekter i Frankrike og England.

Liv Bugge Wilhelmsen
Ullern bydelsutvalg

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse