«Legitime forventninger til Oslos kommende kommuneplan»

"Hva med å vise til eksempler fra andre steder? Er for eksempel Bekkestua PBEs visjon for Smestad?" spør Martin Oppegaard (MdG).

"En rekke steder i byen lever Oslo-borgere med redusert trygghet for morgendagen som følge av planene til utbyggere som venter på at nye plandokumenter skal gi dem lov til å rive og bygge. Kan vi få til helhetlig planlegging uten å redusere livskvaliteten til dem som bor der?"

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2018 kl 20:53

Akersposten
Akersposten Media

Jeg er enig i forventningene Ingrid Appelbom Karsten i Oslo Velforbund stiller til planleggingen av arealbruken i Oslo. Jeg er glad hennes innlegg om medvirkning og hovedgrep i planleggingen kommer nå som vi venter på reviderte utkast til kommuneplan og områdeplan for Skøyen.

En rekke steder i byen lever Oslo-borgere med redusert trygghet for morgendagen som følge av planene til utbyggere som venter på at nye plandokumenter skal gi dem lov til å rive og bygge. Kan vi få til helhetlig planlegging uten å redusere livskvaliteten til dem som bor der? Større grep i byutviklingen har gjerne store konsekvenser. Kan vi også få til bred enighet om hovedgrepene i byutviklingen?

Jeg kunne tenke meg å konkretisere et par forventninger til de kommende plandokumentene fra PBE og byrådet.

1. Ordbruk. PBE bør ikke skrive blomstrende eiendomsmegler-språk, men holde seg til nøktern språkbruk. Et godt bymiljø er noe annet enn "bymessig", som synes å bety trangt og høyt.

2. Illustrasjoner. PBE bør illustrere konsekvensene av nye byggehøyder og ny utnyttelsesgrad. Utkastet til områderegulering for Skøyen var ikke noe forbilde. Siktlinjer, bygningsvolumer og torg må illustreres fra bakkeplan (ikke drone-perspektiv), og lys- og skyggevirkninger må følge planforslagene. Hva med å vise til eksempler fra andre steder? Er for eksempel Bekkestua PBEs visjon for Smestad?

3. Biler. PBE bør gjøre rede for konsekvensene for biltrafikken. Vet vi nok hvor bilister kommer fra og hvor de skal hen? Når friske mennesker velger å stampe i bil gjennom Skøyen hver dag, trenger vi å vite hvorfor. Klimaet og bymiljøet skal selvfølgelig veie tyngre enn bilisters bekvemmelighet eller latskap, men planene må synliggjøre (de nye) mulighetene folk har til å komme seg til barnehage, jobb osv.

Kommuneplanen og områdeplanene for blant annet Skøyen skal vedtas av bystyret. Jeg er sikker på at bystyret er opptatt av hva borgerne mener og hvordan de ble rådspurt underveis.

Martin Oppegaard
observatør for MDG i byutviklingskomiteen i Bydel Ullern

LES OGSÅ: "Oslo trenger en plan"

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse