Kronikk: Få i Oslo og nesten ingen elever fra Oslo vest velger yrkesfag

IKKE MANGE: Det var nok ikke mange av disse elevene fra 2009 på Slemdal skole som valgte yrkesfag i sin videre skolegang. Foto: Vidar Bakken

Er det håp for yrkesfagene og hva med unge fra Oslo vest? Bare 84 av 1330 elever som søkte seg til yrkesfag kommer fra skoler i Oslo vest og de fleste faller fra.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.01.2017 kl 16:20

Akersposten
Akersposten Media

Det vekker bekymring at så få osloelever velger yrkesfag og at mange faller fra underveis i utdanningsløpet. Yrkesveien, planen som Tone Tellevik Dahl la fram (byrådsak 239/16) er en viktig strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo kommune. Byen trenger absolutt faglært arbeidskraft til produksjon og tjenesteyting. Saida Begum kommenterte i november utfordringene i Akersposten.

Kun tre prosent, 550 elever søkte utdanningsprogrammene bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon viser tall fra Oslo kommune. Nær åtte prosent, 1330 elever startet på et av yrkesfagene. 84 var fra skoler på vestkanten. Halvparten av disse igjen startet på omsorgsfag forteller Aftenposten. På landsbasis starter annenhver elev på en yrkesretta utdanning etter ungdomsskolen. skoleporten.no viser oss dystre tall for gjennomføring innen bygg og anleggsteknikk i Oslo. I Norge er det kun Finmark og Østfold hvor en mindre andel fullfører på normert tid! I Aust-Agder fullførte flest med 50 prosent, mens Oslo fikk 25 prosent gjennom av 2010 -kullet. Ti av landets fylker har en tydelig positiv utvikling over en femårsperiode og klatrer langt over et landsgjennomsnitt Oslo ikke har tangert nedenfra.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte i desember forslag til nasjonale tiltak for å styrke grunnskoleelevenes praktiske opplæring. Det er gledelig at Høyre nå også interesserer seg for praktisk kompetanse. Oslo Høyre hevder at deres politikk har gitt byen Europas beste skole. Men de er ikke best i landet på yrkesfag. Hvordan kan det da ha seg at Sogn og Fjordane, Nord-Trønderlag og Akershus slår Oslo i «gjennomføring, fullført og bestått innen fem år» i åtte av ni yrkesrettede utdanningsprogram for 2010-kullet?

Elevenes bortvalg av yrkesfag og den svake gjennomføringen må ses på som en hard dom over opplæringstilbudet gjennom hele skoleløpet. Hva har Osloskolen gjort for de praksissterke elevene? Tidligere byråd Torger Ødegård motarbeidet Stortingsmelding 22 -motivasjon- mestring -muligheter som skulle gi elevene en mer praktisk og relevant opplæring. Han truet med å boikotte de nye valgfagene. Tendensen fortsetter. Hvis vi leser om Oslo Høyres hovedsaker for grunnskole 2015-19, finner vi lite konkret om å stimulere de yrkesrettede ferdighetene, de vil fortsette å opprette eliteklasser og lokke elevene med dans, musikk og toppidrett.

Byrådets arbeid med Yrkesveien skal avdekke hvordan grunnskolen stimulerer elevenes praktiske kompetanse. Skoleetaten skal kartlegge status for kompetanse, undervisningsrom og bruk av delingstimer med hensikt å revitalisere de praktisk-estetiske fagene. Strategien lanserer mange gode grep.

Oslo sliter åpenbart med å utjevne sosiale forskjeller når en så liten del av elevene føler seg trygge til å velge en praktisk rettet utdanning. Kanskje mangler de rolleforbilder eller de har dårlige tanker om folk som utøver håndverk. Det er trist at så få som 3 prosent av ungdom fra Oslo vest orienterer seg mot håndverk.

Jeg vil tro hele Oslo har egnede talenter. Norske håndverkere løser daglig oppgaver i verdensklasse. Evnen til kommunikasjon, kreativitet, samarbeid og kritisk tenking trekkes fram som sentrale ferdigheter for framtidens yrkesliv. Utdanningsløpet med nye tiltak for lærlinger og fornying av fagskolene åpner for spennende karriereveier.

Undertegnede viet et år av sin ungdom til å bygge boliger på Skullerud ansatt i Selvaagbygg. Det var en god skole før lærerutdanning. Mitt virke sammen med praktiske elever på u-trinnet gjør meg engasjert i denne saken. Hvordan skal Oslo rekruttere egne innbyggere til bygg og drift av vår hovedstad? Jeg vil tillate meg å komme med noen råd.

Min erfaring som lærer er at elevene må få hjelp til å bli trygge også i praktiske arbeidssituasjoner. Hånda må øve. Det er ikke lett å se seg selv som snekker hvis en ikke har tatt i en hammer. Oppstart på yrkesfag blir også lettere hvis eleven allerede har en viss rolleforståelse, kjenner til arbeidsmetoder, noe fagspråk og ikke minst, har øvd på å lære gjennom handlingsbåren kunnskapsformidling. For min del er det derfor oppsiktsvekkende å registrere at Oslo kommune utelater en åpenbar løsning for å komme raskt i gang med og styrke elevenes praktiske talenter.

Læreplanen for u-trinnet inneholder et fag med tittel arbeidslivsfag. I år har 17 000 elever på landsbasis dette nye faget som siden 2009 har vokst med 2-3000 elever årlig. Kompetansemålene legger opp til praktisk arbeid og arbeidslivskunnskap. Læreplanen er åpen for lokal tilrettelegging og fungerer godt. Behøver jeg å legge til at elevene liker faget?

Jeg arbeider i en liten kommune i Oppland og har fagansvar for like mange avgangselever i arbeidslivsfag som hele Oslo, hvor 15 tiendeklassinger får tilbudet. Oslo gir 45 elever arbeidslivsfag. 30 av dem går på spesialskolen Vestre Aker. Koblingen spesialskole og yrkesretting er i seg selv et meget interessant signal til ungdom fra skolemyndighetene.

Utenfra virker det mildt sagt underlig at Oslo kun gir 0,3 prosent av elevene tilbud om dette nyeste eksamensfaget. Oppland gir faget til 15 prosent av elevene og topper tabellen sammen med Finmark og Nord-Trønderlag. Hordaland fortjener også skryt med hele 2000 elever registrert.

Fagplanen ligger klar hos UDIR, skolene kan selv velge å ta den i bruk sammen med de andre tilvalgsfagene tre timer i uken. Kompetansemålene handler om produksjon og tjenesteyting hvor elevene planlegger, gjennomfører og evaluerer praktisk arbeid. Skolekantine, gartneri, tømring, elektronikk, mekanikk og teknikk eller ulik omsorg og tjenesteyting i lokalmiljøet kan danne basis for undervisningen. Jeg ønsker Oslo lykke til med å etablere Yrkesveien.

Arne O. Walbye
Adjunkt, Hov i Land

Les også

– Vi trenger et skikkelig løft for å få OTK til å skinne igjen


Ullern verst på luftforurensing, mens åsen vinner

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse