ANNONSE
Annonse

"JA til fritidsklubb på Hovseter – Høyre sier NEI !"

Debatt: Bent Fjelddalen (SV)

BEHOV: Hovseter trenger en fritidsklubb nå, mener innsender. Foto: Fredrik Eckhoff

Bent Fjelddalen påpeker at Bydel Vestre Aker er eneste bydel uten fritidsklubb og at Høyreflertallet i bydelsutvalget har ansvaret.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.12.2017 kl 15:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bydelsutvalget i Vestre Aker skal vedta budsjettet for 2018 torsdag 14. desember. Det er ikke satt av en eneste krone til fritidsklubb. Totalt har de ett tusen fire hundre og sytten millioner kroner å ta av (1 417 465 000 kroner).

I vår skrev vi i Akersposten: «Vestre Aker SV mener at det er ett tiltak som ikke kan vente, men må gjennomføres med en gang: Og det er å etablere en fritidsklubb for ungdom i bydelen! Det er nemlig slik at igangsetting av fritidsklubber er bydelenes ansvar. Det er bydelen som må sette av penger i sitt budsjett, og dette må etter vår mening skje i 2018-budsjettet.»

Vestre Aker er den eneste bydelen i Oslo som ikke har noen fritidsklubb. Og vi er den bydelen i Oslo som har flest unge mellom 6 og 17 år, i alt 7 442. Og så har vi ikke en eneste fritidsklubb!

Høyreflertallet i bydelen har vært flinke til å legge ned fritidsklubber; den siste, Hovseterklubben, røyk i 2014 (med virkning fra 1.1.15). Når alle andre bydeler klarer det, må også Vestre Aker ha råd til en fritidsklubb. Vi skjønner ikke at Vestre Aker skulle stå i noen særstilling. Dette dreier seg om prioritering. Vi kan ikke vente til nye Hovseter skole står ferdig - den kommer i 2022-23.

Fritidsklubbene er viktig fordi de er en lavterskel rusfri arena, der ungdommene også blir sett og møtt av voksne personer med kompetanse på å jobbe med ungdom. Og de er også en kulturarena der ungdommene selv kan utvikle sine uttrykksformer.

Mange i bydelen vår kommer fra økonomisk ressurssterke familier og deltar i mange aktiviteter, mens noen har dårlig økonomi og liten tilgang på fritidstilbud. Fritids-klubbene er åpne og fleksible arenaer der ungdom møtes på tvers av økonomisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og er dermed en viktig møteplass der ungdom kan dyrke fritidsinteresser som ikke finnes i det organiserte tilbudet man må betale for. Her kan man bli kjent med andre ungdommer i egen bydel. Fritidsklubben er for all ungdom i nærmiljøet, og det er svært viktig å ha et åpent og gratis fritidstilbud.

Det står i budsjettdokumentet at det «er en utfordring at bydelen mangler en møteplass for ungdom, og at det er få fritidstilbud for barn og unge utover tradisjonell, organisert aktivitet som idrett og korps». Det er ikke «få» - det er INGEN!

Høyre har lagt ned fritidsklubbene i denne bydelen. Nå må noen av de andre partiene i BU ta ansvar, og få inn i budsjettet en satsing på fritidsklubber og et krav om å få startet opp den første på Hovseter i 2018!

Bent Fjelddalen
Vestre Aker SV

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse