"Ikke lenger politisk vilje til perrong"

Forkjemper for gjenåpning av Gulleråsen, Mathilde Fasting, og bydelsutvalgsleder Lars Asbjørn Hanssen, her i februar i år. Foto: Vidar Bakken

Det er nå klart at arbeidet med å få en midlertidig perrong på Gulleråsen stasjon ikke har lykkes.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.10.2016 kl 12:12

Akersposten
Akersposten Media

Det er straks seks år siden perrongen uventet ble stengt. Beboere og lokalpolitikere har arbeidet med mange ulike forslag til gjenåpning, men det er ikke lenger politisk vilje til å sette opp en perrong, som i siste runde ble priset til dobbelt så mye som det grunnlaget politikerne bevilget penger til i 2015-budsjettet. En økning fra 8 millioner, som ble bevilget, til nå 16 millioner, fører altså til at det ikke blir midlertidig perrong på Gulleråsen.

Budsjettvedtaket på 8 millioner var basert på anslag fra Rutersystemet, og det er dermed uforståelig at man kommer tilbake og sier det skal koste 16 millioner året etter, særlig når det ikke lenger er behov for leie av privat grunn og hele anlegget, gangvei og perrong, nå kan legges på Sporveiens egen eiendom. Det er verdt å minne om at hele Holmenkollbaneanlegget, som stod ferdig til Ski-VM i 2011, kostet 500 millioner.

Vi i aksjonsgruppen har lagt press på politikerne for å få klarlagt hvorfor det koster så mye mer enn tidligere antatt, men det har ikke ført frem. Likevel vil vi i aksjonsgruppen rette en stor takk til Høyres Lars Asbjørn Hanssen som har vært en uvurderlig støttespiller helt fra starten, og takk til Knut Frederik Horn som har fulgt opp lokalt for MDG. Og selvfølgelig takk til alle dere som har likt siden Bevar Gulleråsen stasjon og støttet aksjonen underveis.

Vi i aksjonsgruppen er svært skuffet over hvordan det er mulig for Rutersystemet å trenere en politisk vilje til å gjenåpne perrongen gjennom nesten seks år. Vi har arbeidet for mange ulike løsninger for gjenåpning, alt på grunn av noen centimeter for stor avstand fra vogn til perrong på to av seks dører som åpnes.

Det er likevel ikke ferdig.
Langtidsplanen for Holmenkollbanen vil påvirke beboerne i området. Derfor har jeg, som nytt styremedlem i Ris Vel, tatt opp saken der. Styret har besluttet at Ris Vel vil engasjere seg i planene for Holmenkollbanen, inkludert alt som er planlagt i vårt nærområde fra Frøen til Midtstuen. Det inkluderer også Gulleråsen og de tilhørende stasjonene. Vi oppfordrer alle til å fortsette å støtte arbeidet med et godt T-banetilbud gjennom Ris Vels hjemmeside og Facebook-side. All videre informasjon om Holmenkollbanen og stasjonene vil fra nå av bli lagt ut der. Dette vil trolig også bli tema på førstkommende årsmøte i Ris Vel.

Det bygges boliger over en lav sko i hele området. På grunn av topografi og veistandarder er ikke buss et godt nok alternativ i bydelen. Det er nok å minne om perioden med buss for bane under anleggsarbeidene i 2010. Holmenkollbanen er nerven i kollektivtilbudet i denne delen av byen, men uten stasjoner, blir det liten vits med T-bane.

Mathilde Fasting
På vegne av aksjonsgruppen for Gulleråsen og Ris Vel

Har du noe på hjertet? Skriv debattinnlegg! Send til tips@akersposten.no.

Les også:

Gulleråsen: Økte prisen fra 8 til 18 millioner

Gulleråsen: – Farlig, særlig for skolebarna

Flere nyheter på Akersposten.no:

Ikke et sete ledig da nye Røa torg ble presentert

Tok smuglere i "Scarfaces" nettverk på Ris

Bydelen krever 10 prosent av utbyggere

– Jeg drømmer om å lage ungdomsklubb på Røa

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Tilbake til forsiden på Akersposten.no

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse