«Hvorfor dette hastverket med å bygge på Smestad?»

 

"Det foreligger mange uklarheter omkring Smestad-utbyggingen som er egnet til misforståelser. Hva kan grunnen til dette være?" spør bydelsutvalgets leder i Vestre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2017 kl 10:04

Akersposten
Akersposten Media

SMESTAD: Avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl, sier i Akersposten i går at min fremstilling av saken ikke er riktig og må være basert på en misforståelse.

Mulig det. Det foreligger mange uklarheter omkring Smestad-utbyggingen som er egnet til misforståelser. Hva kan grunnen til dette være?

La oss ta det omtalte møtet med Ullern, PBE og Vestre Aker onsdag 8. februar og misforståelsen ad Smestadkrysset: Hva ble vi enige om på det omtalte møtet? Det er vanskelig å være helt sikker. Vi har ikke nedfelt et omforent sammendrag eller referat fra møtet. Jeg vet bare det jeg selv sa og det jeg forstod som et samtykke fra ledelsen av møtet.

Det er egnet til misforståelser og legger opp til nettopp det denne saken viser: Uklarheter omkring denne utbyggingen. Hvorfor dette hastverket med å bygge på Smestad? Hvorfor bygger vi ikke der infrastruktur og jomfruelig områder er klare først? Hva er årsaken til denne prioritering? Hva er målsettingen med Smestad? Hvor mange boliger? Hva sier prognosene om behovet? Når trafikksystemet er en del av ny bebyggelse, som Wasstøl sier, hva betyr dette i praksis?

Både Ullern og Vestre Aker har den trafikale løsningen med Smestadkrysset med i sine forutsetninger for å finne gode løsninger. Vestre Aker betoner dette langt sterkere, da det foregår en storstilt fortetting i hele Vestre Aker. I tillegg planlegges det nå mange utbyggingsområder som har det til felles at dette medfører en sterk økning i trafikken ned Sørkedalsveien og over Smestadkrysset. Kollektivsystemet har ikke kapasitet til å ta denne veksten i tillegg til Smestad-utbyggingen. Å be folk som bor slik til i disse utbyggingsområdene å ta seg frem til fots eller sykkel vitner om realitetsbrist. Topografi og klima tilsier noen begrensninger her.

Det er følgelig maktpåliggende å sørge for at det er sammenheng mellom utbygging og infrastruktur, hvilket det avgjort ikke er i dag i Vestre Aker. Jeg ba på møtet om at dette måtte tillegges avgjørende vekt. Ellen de Vibe svarte at det skulle de forsøke å få til.

Til dette svarte jeg at det ikke er noe som heter å forsøke. Dette skal være med.

Javel, svarte hun og smilte og noterte! Hun var forresten langt på vei mesterlig til å sy sammen en god løsning på dette møtet.

Så gjenstår spørsmålet: Hvordan tolke dette? Om da dette planlegges før eller samtidig er ikke avgjørende. Det avgjørende er at Smestad finner sin trafikale løsning. Hva betyr det?

At tingenes tilstand slik de er i dag ikke kan fortsette med den utbygging som nå kommer både på Smestad og i den aksen som sluses ned i Sørkedalsveien og inn i Smestadkrysset.

Selve Smestadlokket må endres og inn i planene og de må være forpliktende. Vi i Vestre Aker har Røatunnelen som fremdeles venter på sin løsning. Den ble lovet i 1999 da vi ble enige om å fortette på Røa. Vinderen er fremdeles uløst! Denne gangen vil vi ikke ha det i ord, men nedfellt i forpliktende avtale. Det er klargjørende og ikke urimelig.

Som leseren sikkert skjønner, så har vi en grunn til å være noe klar på hva vi blir enige om, gitt at Byråden og PBE virkelig legger innhold i å samarbeide med innbyggerne og bydelene. Uten forankring hos dem det angår vil prisen bli høy, både for politikerne og innbyggerne. Det er ingen tjent med. Det har noe med tillit til de folkevalgte å gjøre: Å ivareta både samfunnets og innbyggernes behov og interesser. Vi skal representere de som har valgt oss på best mulig måte. Da må vi være lydhøre og samspille i forpliktende gjensidige avtaler. Gjør vi det her?

Lars Asbjørn Hanssen (H)
Bydelsutvalgsleder, Vestre Aker

Les også:
Garanterer ikke for Smestadkrysset

Smestadfolket stilte krav til politikerne

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse