ANNONSE
Annonse

«Hvis vi jobber sammen, står vi sterkere»

Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen på Skøyen, her i fjor sommer foran Sofienlund, noen få meter fra rundkjøringen på Skøyen. Arkivfoto

"Vi forutså også de utfordringene som en byutvikling vil medføre. Derfor laget Bydelsutvalget sammen med velforeninger og innbyggere en Mulighetsstudie som ble tverrpolitisk vedtatt høsten 2013," skriver Roger Mollan-Olafsen (H) og Carl Oscar Pedersen (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.07.2017 kl 08:17

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Camilla Wilhelmsen (Frp) skriver i Akersposten 12.7.2017 om Frp sitt syn på Områdeplanen for Skøyen laget av Plan- og bygningsetaten.

Ullern bydel ønsker en byutvikling på Skøyen, men vi forutså også de utfordringene som en byutvikling vil medføre. Derfor laget Bydelsutvalget sammen med velforeninger og innbyggere en Mulighetsstudie som ble tverrpolitisk vedtatt høsten 2013. En studie som også Plan- og Bygningsetaten senere tok til seg i sitt videre arbeid med Skøyen.

Det er krevende å utvikle et område hvor mange allerede jobber og bor. Det er bra at mange synspunkter og ideer dukker opp fra flere hold, men det kan være lurt å lese hva andre har jobbet med og lese hva slags argumenter som ble lagt til grunn for de syn som fremmes lokalt.

I vårt arbeid med Mulighetsstudien for Skøyen ble det derfor laget to bøker, en bok som viser forarbeidet og en bok som viser den fremtidig plan for Skøyen og som beskriver visjonen og mål for byutviklingen.

Vi er enige om at høyder må ned, strandsonen ikke bygges ned, og Småhusplanen må gjelde. Vi må også ha på plass sosial infrastruktur, som skoler, barnehager, helsetjenester og plass til organisert/uorganisert idrett. Vi gikk glipp av en skole på Apotektertomten tidligere, derfor har vi påpekt at skolen som ble tiltenkt i Tingstuveien, kan legges på østre del av båtopplaget i Bestumkilen, som er en kommunal tomt og i umiddelbar nærhet til Bygdøys grøntområder – i tillegg til en skole i Hoff-området.

Vi må også ha på plass et fremtidsrettet veisystem for området, inkludert parkeringsplasser. Derfor har vi pekt på at Hoffsdiagonalen og Halvdan Svartes gate-diagonalen må på plass – noe som vi håper at Frp og Camilla Wilhelmsen vil se på. Sist, men ikke minst, vi fant et naturlig rom for i størrelsesorden 5-6000 nye boliger. Da mener vi at bydelen har tatt ansvar for en fornuftig utvikling av området. Det burde alle lytte til.

Vi ser at hvis vi jobber sammen, står vi sterkere, og vår stemme når lengre. Vi inviterer til samarbeid, og vi ønsker å bidra til at Bystyret til slutt vedtar en god plan for Skøyen.

Roger Mollan-Olafsen (H)
Ullern bydelsutvalg

Carl Oscar Pedersen (H)
Medlem av Oslo bystyre og leder av bydelsutvalget i Ullern

LES OGSÅ: "Manglende respekt for Skøyens bo- og nærmiljø"

"Uakseptabel rasering"

Tingstuåsen er reddet

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse