Hva gjør at du trives i ditt nabolag?

MANGE MULIGHETER: I våre bydeler har vi på den ene siden tilgangen til sjøen som her ved Vækrø. På den andre siden nærheten til Marka. Hva gjør at du trives?

Hva gjør at du trives der du bor? Er det avstanden mellom husene, at naboen er grei, eller nærhet til noe du liker, som en kafé, naturen, barnehagen eller nærskolen? Fortell oss hvorfor du trives i ditt nabolag!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.04.2017 kl 15:55

Akersposten
Akersposten Media

Ullern og Vestre Aker består av en rekke lokalsamfunn. I én bydel har vi massevis av delbydeler som både har likhetstrekk og som er totalt forskjellige.

Nå vil vi høre din historie! Kontakt oss på tips@akersposten.no!

By og bygd

Det bor cirka 80.000 mennesker i våre to bydeler.

Noen bor «på bygda», andre i blokkområder eller småhusområder. Variasjonene er store. Sørkedalen er et typisk bygdesamfunn, mens det på Hovseter og Ullernåsen er store blokkområder omkranset av alt fra terrasseleiligheter til småhusbebyggelse. Andre steder ligger eneboliger og rekkehus i skjermede skogsområder, som i Holmenkollen og Voksenkollen.

Småhusområder, som for eksempel det aktuelle Smestad-området, er preget av viktige kulturhistoriske særpreg, som viser byutvikling gjennom mer enn hundre år. Her finner vi planlagte boområder med rolige villaveier, som også preger store deler av bebyggelsen i ytre vest. I tillegg har vi noe som likner bysamfunn som Skøyen, Lilleaker, Røa og Vinderen.

Overalt bor det mennesker
som føler tilknytning til sitt område i varierende grad. Noen er patriotiske i forhold til sitt lokalmiljø med sterk identitet, mens andre har et mer likegyldig forhold til det å være en del av et lokalsamfunn.

I ytre vest foreligger det planer for omfattende fortetting av en rekke områder. Skøyen ligger nærmest i tid hvor en områdeplan snart er på plass og hvor flere store byggeprosjekter allerede er vedtatt. På Smestad er planarbeidet i gang. På Montebello foreslås det blokker på opptil 19 etasjer. Aksen Lilleaker-Lysaker vil med tiden bli vesentlig fortettet. Slemdal vil få en egen fortettingsplan. Aksen Skøyen-Lysaker vil bli fortettet, hvor Vækerø stasjon på den planlagte Fornebubanen vil være retningsgivende. Samtidig fortsetter fortetting i eplehagene. Byrådet vil nå sette alle småhusområdene i stasjonsnære områder under lupen, og utbyggerne sitter klare på gjerdet.

Det er liten tvil
om at vi står overfor en total endring av store områder i våre bydeler. Realisering av store byggeprosjekter får store konsekvenser for mange tusen beboere og bryter opp etablerte bomiljøer. Mange elsker sitt nærmiljø, hvor flere også har bodd i generasjoner. De lever livene sine her og vil gjerne leve gode liv.

Og hvorfor vil de bo der de bor?

Vi er ute etter de historiene som forteller litt om betydningen av gode bomiljøer og hvorfor du trives der du bor, uansett om det i en leilighet eller i en enebolig. Hvilke kvaliteter setter du pris på i nabolaget ditt? Gi oss den gode historien og svaret på hva som skal til for at nettopp du trives i ditt nærmiljø. Og hvilken betydning vil det få hvis området ditt blir endret med ytre påvirkning av små eller store fortettingsprosjekter? Den store motstanden mot fortettingsplanene på Smestad er et eksempel på frykten for at et etablert bomiljø vil forsvinne, men hvorfor er det viktig å beholde det?

Som sagt, hvilke kvaliteter setter du pris på i nabolaget ditt? Vi vil at du skal fortelle oss det. Slik at vi kan viderefortelle historiene om nabolag i bydelene Ullern og Vestre Aker, og hvorfor det er godt å bo der. Slik at de som skal bestemme hva som skjer med byen – og bydelene – kan se hva som er viktig for å skape et godt nabolag. Et godt sted å bo.

Send oss en mail, med din historie, bilder, eller annet som forteller om hvorfor du trives i ditt nabolag, til tips@akersposten.no. Og eller legg inn en kommentar under eller på våre Facebook-sider.

Vi vil takke Nordre Aker Budstikke, som først kom opp med ideen om å henvende seg til sine lesere for å få de gode historiene. Ideen var så god, at vi skulle gjerne ha kommet på den selv.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse