«Hårreisende manipulering av tall»

Vinderen skole må drives "på grensen av hva som er forsvarlig", skriver Oscar Chr. Husebye. Arkivfoto

"Adresse bør ikke ha noe å si for hvilke utdannelsesmuligheter man får. Det er trist om det blir faktum."

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.04.2018 kl 18:25

Akersposten
Akersposten Media

Det har den siste tiden hersket mye tvil hvorvidt byrådets nye ressursfordelingsmodell rammer mange skoler i vest i negativ forstand. Tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl hevder ettertrykkelig at ingen «vestkantskoler» rammes av endringene, mens Høyres fraksjonsleder Saida Begum er av en ganske annen oppfatning.

Det samme er 22 av områdets rektorer, driftsstyrer, Utdanningsetaten, Utdanningsforbundet, bydelslederne, ungdomsråd, foreldre og sågar rapporten byrådet selv bestilte fra Deloitte. Valget mellom byrådet og de ovenfor nevnte aktørene er for meg i seg selv ganske enkelt.

Byrådet og Arbeiderpartiet sier indirekte at aktørene som protesterer ikke forstår sine egne budsjetter, og avfeier kontant de alvorlige bekymringene. Det er både en grov mistillitserklæring og fullstendig virkelighetsfjernt.

Før påsken ble budsjettet for Vinderen skole 2018 vedtatt av skolens driftsstyre. Som Høyres representant i driftsstyret og tidligere elev er det opprørende å i det hele tatt stemme for budsjettet. De nye endringene medfører at rektor Tore Haugen driver skole «på grensen av hva som er forsvarlig», og at skolen ikke har råd til uforutsette utgifter eller nyinnkjøp. Dette inkluderer også at skolen ikke har «råd» til utfordrende elever, siden det ikke er rammer til ekstra ressurser til spesialundervisning eller ekstra spesialpedagoger. Dersom byrådet innbiller seg at det ikke finnes elever som trenger ekstra oppfølging i Oslo vest, er det ikke kun galt, men først og fremst veldig trist.

Adresse bør ikke ha noe å si for hvilke utdannelsesmuligheter man får. Det er trist om det blir faktum. Det er derfor Høyre har bevilget mer til Osloskolen enn byrådet, sist med 61 millioner mer i 2017 og 46 millioner mer i årets alternative budsjett.

Budsjettet som ble vedtatt på Vinderen kan også medføre at skolen ikke kan kjøpe inn nye bøker, må benytte ufaglært arbeidskraft, ansette lavere utdannede lærere, nedprioritere renholdet, utsette kjøp av digitale læringsmidler og begrense kjøp av bøker til biblioteket og materialer til kunst og håndverk.

Vinderen skole hadde 322 elever da jeg begynte i 2006. I 2017 var tallet på 481. En slik elevtallsøkning er krevende for en skole i seg selv, og betyr ikke at behovet for bøker, utstyr og renhold minker. Det er innlysende.

Hardt pressede barne- og ungdomsskoler i Vestre Aker og Ullern fortjener ikke store kutt, og jeg forventer at Arbeiderpartiets driftsstyrerepresentanter forklarer realitetene til deres kolleger i byrådet.

Oscar Chr. Husebye
driftsstyremedlem på Vinderen skole og leder av Vestre Aker Unge Høyre

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse