«Godot kommer før Røatunnel»

HURRAROPENE HAR STILNET: I 2007 satte Røabeboerne opp dette foran det de trodde ville bli tunnelinnslaget. Da var Røatunnel kommet på prioritert plass i Oslopakke 3. Skulle gjerne hatt en kommentar fra Godot, men han lar vente på seg. Arkivfoto

Ordet Røatunnel er som å ha en tegnestift konstant i hælen. Det er bare irriternde. Til og med Godot kan sies å være mer presis enn Røatunnelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2017 kl 15:15

Akersposten
Akersposten Media
Se bildet større

ET ALTERNATIV: I KVUen som nå er sendt tilbake til ny behandling, er to tunneler med blant de seks alternativene som er foreslått. Skisse: Bymiljøetaten

Mens vi venter på Røatunnel kan sammenliknes med Samuel Becketts "Mens vi venter på Godot". I Becketts stykke kommer aldri Godot, men karakterene i stykket har tilsynelatende troen på at han kommer i morgen. Becketts stykke er på mange måter det absurde teaters gjennombrudd, mens Røatunnel er blitt det absurde politiske teaters sammenbrudd.

Røa-beboerne har all grunn til være forbannet over de utallige politiske krumspringene i denne saken. Helt siden bæringene bygget broen over Lysakerelva i 1975 og gjorde villaveien Griniveien til gjennomfartsåre, har tunnel vært et avlastningsalternativ. I 1980 tok Byplankontoret opp saken, og i 1988 var Røatunnel med i Oslopakke 1. Så i Oslpakke 2 og nå i Oslopakke 3.

Det er få partier som kan heve Røa-fanen i denne saken. Det er helt umulig å rekapitulere partienes standpunkter i ulike deler av denne prosessen. Vi kan i hvert fall nevne at Røa var et av de aller første områdene som ble regulert til bymessig fortetting i 2004, under forutsetning at det kom en løsning for Røatunnel som miljøtunnel. Underveis har Akersposten ropt hurra flere ganger, da det kunne se ut som tunnelen var nær realisering.

Siste kapittel er revidert Oslopakke 3, hvor tunnelplanene ifjor igjen hang i en tynn tråd. Fra borgerlig side ble det et ufravikelig krav om at Røatunnel skulle være med i revidert Oslopakke 3.

Bymiljøetaten la frem sin konseptutvalgsutredning (KVU) for Røatunnel i januar 2016. Da Røatunnel så ble sikret i revidert Oslopakke 3 i juni samme år, hvor det konkrete arbeidet med selve tunnelen skulle starte i 2020, trakk mange et lettelsens sukk. Det kan bli et langt sukk.

KVU skulle så kvalitetssikres eksternt. Nesten to år senere opplyser Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) at KVU-arbeidet må i gang igjen. Byråden skriver til Samferdsels- og miljøkomiteen:

«Jeg viser til tidligere dialog med Samferdsels- og miljøkomiteen om arbeidet med Røakrysset. Jeg ba ved forrige anledning om å få komme tilbake med en orientering om fremdriften når dette var mer avklart.

Byrådsavdelingen har mottatt en konseptvalgutredning (KVU) for Røakrysset. Denne utredningen har gjennomgått en kvalitetssikring hos en ekstern konsulent. I denne kvalitetssikringen ble det avdekket at alternativene i KVUen ikke var tilstrekkelig utredet til at KS1-konsulenten kunne anbefale et konsept. Konsulenten anbefalte derfor at KVUen ble oppdatert med supplerende analyser.

Byrådsavdelingen har bestilt disse supplerende analysene, og vil etter fremdriftsplanen motta dem i april 2018. Deretter må KVU gjennom ny kvalitetssikring. Grunnlaget for å gjøre et konseptvalg antas derfor å foreligge høsten 2018.»

Hovedtyngden av arbeidet med konseptvalgutredningen ble gjennomført i 2014. Etter en gjennomgang hos byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel (MOS) ble utredningen bearbeidet høsten 2015 og altså lagt frem i januar 2016. Grunnlaget for et konseptvalg blir altså lagt frem høsten 2018, fire år etter at det reelle arbeidet med konseptutvalgutredningen var ferdig.

Det er knyttet stor spenning til den videre fremdriften av planene for Røatunnel. Da er det bare å få ferdig ny KVU som så skal vurderes på nytt av KS1. Går det bra denne gangen, blir det vel utarbeidet et forprosjekt før saken går til politisk behandling og valg av konsept gjennom byråd, komiteer og bystyre. Så er det kommunedelplan og reguleringsplan med anbudsgrunnlag som må på plass, som så skal vurderes av KS2.

Går det bra, kommer høringsrunder før ny politisk behandling ved byråd, komiteer og bystyre. Så er det anbudsrunde og valg av entreprenør. Underveis må oppkjøp/ekspropriering av berørte tomter på plass. Når nabovarsling og igangsettelsestillatelse er på plass, er det bare å sette igang.

Plutselig er 2020 her. Det skal litt av en fremdriftsplan til for at tunnelarbeidet skal være i gang dette året. Men denne gangen vil vi gjerne bli overrasket. Minner likevel om at Røa-tunnelen var i 2012-avtalen planlagt igangsatt fra 2016 med midler fra Oslopakke 3. Absurd? Ja. Det er også grunn til å minne om at det planelegges og det skal realiserers flere hundre nye leiligheter sentralt på Røa.

I mellomtiden, gå og se "Mens vi venter på Godot". Stykket blir helt sikkert satt opp et sted før tunnelen kommer. Og skulle du bli skuffet over at Godot ikke kommer, så kan du jo identifisere deg med de ventende. Han kommer kanskje i morgen. Vi har ventet på tunnel i 43 år, og kanskje kommer den i dette århundret. Og kanskje kommer kongen.

Vidar Bakken
redaksjonssjef, Akersposten

Les også:

– De som nå roper høyest om Røatunnelen, har tross alt styrt byen i 18 år

Full fart på Røa - men Høyre tok kaka

Røatunnel-start i 2020

Følg Akerposten på Facebook

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse