ANNONSE
Annonse

Frp klarer ikke å vekke liv i den dødfødte forlengelsen av Frognerseterbanen

Innsender mener at det neppe vil komme et nytt Tryvannstårn med restaurant. Foto: Fredrik Eckhoff

Debatten om forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann og nytt Tryvannstårn fortsetter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.12.2016 kl 13:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

«Det burde være et mål å få flest mulig ut i Marka for å nyte de fantastiske områdene Oslos innbyggere er så heldig å ha adgang til"... skriver Inger-Marie Ytterhorn i Vestre Aker Fremskrittsparti 12. desember.

Les saken det startet med: Neste stasjon: Tryvann

Se debattinnleggene nederst i saken

Hun angriper meg for å legge for dagen en utrolig passiv holdning til Frp's forslag om å forlenge Holmenkollbanen til Tryvann, ved at jeg viser til uttalelsen fra naturvernorganisasjonene fra 2010, som konkluderte med at T-bane-traseen ville ha en ødeleggende barrierevirkning, stengte stier og løyper og medføre genererende støy.

Hun unnlater bevisst å ta med begrunnelsen for konklusjonen .......at en framføring av T-banen i den planlagte traseen – som Oslo Sporveier i 2007 beskrev som den eneste realistiske - «innebærer et meget stort naturinngrep i Marka, og en svekkelse av Øvreseter som aktivitets- og opplevelsesområde for store og små gjennom hele året. T-banetraseen vil gå på steinfyllinger, i vekslende høyde mellom en og ni meter på hele strekningen fra Frognerseteren stasjon, syd for Øvreseter og fram til Tryvann stadion. Banefundamentet vil være mellom 13 og 25-30 meter bredt, fullt inngjerdet på hele strekningen». Banen vil ligge i Marka og og være i alvorlig konflikt med markaloven.

Du skriver: «Det er litt merkelig at naturvernere ser ut til å ville verne friluftsområder mot all ferdsel. Hvorfor skal vi verne og pleie disse områdene hvis ingen skal kunne nyte dem? Det burde være et mål å få flest mulig ut i Marka for å nyte de fantastiske områdene Oslos innbyggere er så heldig å ha adgang til».

Dette angrepet på Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo Vest og DNT Oslo og Omegn og meg er så meningsløst og uforstandig at det taler for seg selv.

Du fortsetter: «Han legger også til grunn et forprosjekt fra Oslo Sporveier fra 2007. Verden går videre, Fredriksen. Dette er 9 år siden!»

Ja, og på den tiden har prislappen på prosjektet sikkert steget fra 150 til over 200 millioner kroner.

I mitt forrige innlegg unnlot jeg å kommentere din mening om Tryvannstårnet. Nå skriver du:
«I 2017 stenges Tryvannstårnets siste funksjoner ned, og tårnet, som så vidt jeg vet er fullt av asbest, kan fjernes. Alt dette gjør at trafikkgrunnlaget allerede er annerledes enn det var i 2007 og 2010 og vil kunne øke ytterligere».

Tryvannstårnet eies av Oslo kommune. Skiforeningen fikk fra tårnet åpnet i 1962 disponere heisen og ta inngangspenger av de som ville opp i tårnet for å nyte utsikten. Besøket som startet med 120 000 i året, sank etter hvert til 23 000. Dette førte til at Skiforeningen la ned virksomheten 31.12 2004, fordi driften var ulønnsom.

For å slippe publikum opp i tårnet stilte Brann og redningsetaten krav til rømningsvei, som ikke lot seg gjennomføre. Selv med en tilfredsstillende rømningsvei, ville ikke Brann og redningsetaten tillate at det oppholdt seg mer enn 9 personer på utsiktsplattformen samtidig. Da det ikke fantes noen praktisk og økonomisk løsning på evakueringsproblemet, vedtok bystyret at tårnet skulle stenges for publikum.

I dag benyttes Tryvannstårnet
kun til FM-sendinger. Når disse stenges, vil leieavtalen med Oslo kommune opphøre. Lokalene i tårnfoten eies av Telenor og leies ut til Oslo skisenter A/S. Fra det tidspunkt leieavtalen utløper, sitter Oslo kommune som tårneier med vedlikeholdsansvaret. Byantikvaren har registrert tårnet som et nyere tids kulturminne med hensynsone. Riving er derfor ikke noe alternativ. Etter at den nye Holmenkollbakken ble bygget med utsiktsplattform - og med nesten like god utsikt som fra Tryvannstårnet - har Tryvannstårnet for alltid mistet sin verdi som turistmål.

Du hevder at ...et nytt tårn, kanskje med en restaurant på toppen, og med utsikt over hele Oslo og naturen i Marka, vil kunne bli en fantastisk attraksjon og en turistmagnet for Oslo.
Et Tryvannstårn nr. 5 er et like urealistisk prosjekt som en forlengelse av banen til Tryvann stadion.

Fremskrittspartiet
– bilistenes parti - hevder nå at....i dag er trafikken i helger, og ved store idrettsarrangement, forferdelig. En ulykke, eller en terroraksjon, som ville kreve innsats av sykebiler, brannbiler og/eller politibiler, ville bli en stor katastrofe. De kommer jo ikke frem! Tror dere virkelig at en forlengelse av T-banen til Tryvann stadion vil bidra til løse de trafikkproblemene du beskriver?

Jeg har dekning for å hevde at det offentlige bane/busstilbudet i dag fungerer godt. For de som skal på tur i Nordmarka sommer og vinter, er Voksenkollen stasjon og Frognerseteren stasjon ideelle utgangspunkter. De som skal til alpinanlegget har busstilbud helt fram til inngangen. De som kommer med banen og skal til klatreparken må gå 900 m. men den turen er fin trim.

Det er også utenkelig at Oslo kommune med en rekke høyt prioriterte og meget kostbare kollektivprosjekter i byens sentrale områder, vil bruke 200 millioner kroner på
å forlenge en bane som i dag gir et førsteklasses kollektivtilbud til alle som ønsker å reise kollektivt når de skal på tur i Nordmarka. Den forlengede banen vil dessuten ødelegge et av de fantastiske områdene, som Fremskrittspartiet med rette hevder at Oslos innbyggere er så heldig å ha adgang til.

Inger Marie Ytterhorn og Vestre Aker Fremskrittsparti kommer ikke med et eneste nytt argument som rokker ved min konklusjon om at en forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion er et dødfødt prosjekt.

Jan M. Fredriksen

DEBATT 1: Forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion er et dødfødt prosjekt


DEBATT 2: T-bane til Tryvann og nytt Tryvannstårn

Les også:

Brann på Røa senter

Beboerne drukner i papir

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse