«Hvis vi jobber sammen, står vi sterkere»

Publisert: - Oppdatert: 15.07.2017 kl 08:17

"Vi forutså også de utfordringene som en byutvikling vil medføre. Derfor laget Bydelsutvalget sammen med velforeninger og innbyggere en Mulighetsstudie som ble tverrpolitisk vedtatt høsten 2013," skriver Roger Mollan-Olafsen (H) og Carl Oscar Pedersen (H).

 
«Velgerfrieri på grensen til det desperate»

Publisert: - Oppdatert: 13.07.2017 kl 09:35

"Fortetting er ikke populær politikk, men det er nødvendig for å løse boligmangelen i Oslo," skriver Jonas Aasen Dybdahl og Sigrid Moland i Vestre Aker-Ullern AUF.

 
«Manglende respekt for Skøyens bo- og nærmiljø»

Publisert: - Oppdatert: 12.07.2017 kl 10:15

Skøyenplanen er foreløpig en fadese, mener Frps Camilla Wilhelmsen.

 
«Uakseptabel rasering»

Publisert: - Oppdatert: 10.07.2017 kl 10:43

"Byrådet med Arbeiderpartiet i spissen går bak ryggen på Oslos befolkning for å gjennomføre upopulære tiltak som fortetting," skriver Andreas Brännström og Johan Hertzberg i Oslo FpU.

 
«La Tingstuveien leve»

Publisert: - Oppdatert: 07.07.2017 kl 11:40

Bygg heller skole på den nåværende båtopplagstomten på Skøyen, og dropp ekspropriering av boliger i Tingstuveien, mener Roger Mollan-Olafsen og Carl Oscar Pedersen (H).

 
«Barnehage og flerbrukshall i Bjørnveien»

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2017 kl 09:37

"Vi bør ikke ha 6 etasjers blokker her og salg til eiendomsutviklere," mener Terje Bjøro (V) om HTKs tennisanlegg ved Gressbanen. Han har et forslag til samarbeid mellom tennisklubben og Oslo kommune.

 
«Hva slags by ønsker vi å bo i, Oslo?»

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2017 kl 10:35

"Det går opp for flere og flere i Oslo at så mange områder vil bli berørt at det med høy sannsynlighet også kommer der de bor selv," skriver Mads Haaland-Paulsen.

 
«Vil medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker»

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2017 kl 15:07

"Når Silurveien 8 bygges opp på nytt, denne gang med 8 etasjer, vil dette medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker," skriver Jeanette Ajer.

 
«Forsøker BU-leder Hanssen å omskrive historien?»

Publisert: - Oppdatert: 12.06.2017 kl 12:39

Leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Marie Evensen, mener Hanssens påstand om det borgerlige byrådets fortettingsplanplan for Smestad, faller på sin egen urimelighet.

 
Barna er taperne i en heksegryte av pågående utbyggere og usikre planer

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2017 kl 12:48

Harald Hodt har sendt en stemningsrapport til byutvilingskomiteen. Hva skjer med barna og familiene? De opplever utrygghet når en utbygger står på trappa og vil kjøpe familiens hus. Hva skjer med skolen og klassene når mange må flytte ut av området? Spørsmålene er mange.

 
Betongsosialisme eller variert botilbud?

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2017 kl 15:40

Lars Asbjørn Hanssen (H) mener at "sannheten" rundt Høyres og Venstres holdning til fortetting i småhusområdene fremstår som uklar i Camilla Wilhelmsens debattinnlegg.

 
Camilla Wilhelmsen (Frp): Høyre og Venstre - velkommen etter

Publisert: - Oppdatert: 31.05.2017 kl 15:30

Camilla Wilhelmsen skriver at hun er glad for at Høyre og Venstre nå avlyser blokksjokk på Smestad og nedre Grefsen.

 
«Mangelfull konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven»

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2017 kl 10:59

Innsender hevder at lovbestemte konsekvensutredninger som skal sikre at bystyret har et forsvarlig beslutningsgrunnlag ikke er fulgt. Dermed må bystyret behandle kommuneplanen på nytt, mener innsender.

 
KRONIKK: Aldri har kommuneplanen vært viktigere!

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2017 kl 09:31

Lederen av byutviklingskomiteen i rådhuset mener at ny kommuneplan er strengt nødvendig og at byrådet har lagt opp til en medvirkningsprosess som overgår det høyrebyrådet sto for forut for forrige kommuneplan.

 
«Oslo kan bli betydelig forringet»

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2017 kl 09:34

Kaoskryss med 98.000 gjennomstrømmende biler (2012) umuliggjør Smestad som en sentral del i et hyggelig bomiljø, skriver Ullern-politiker Liv Bugge Wilhelmsen (H).

 
«Byrådet til angrep på Oslos småhusområder»

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2017 kl 11:46

"Nå ser det ut til at verken SV eller MDG er i stand til å holde igjen Arbeiderpartiets betongsosialisme," skriver Venstres Espen Ophaug.

 
«Barn sin fremtid står på spill»

Publisert: - Oppdatert: 04.05.2017 kl 10:07

"Vet dere hvordan det føles at noen skal rive huset der man bor? Jeg blir utrygg," skriver ni år gamle Nicolay fra Smestad.

 
Nekrolog: Erik Danielsen

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2017 kl 09:51

"Du vil bli husket som den som alltid hadde omsorg for andre, den mest smilende, lekende og inkluderende vennen vi kunne ønske oss," skriver venner av Erik Danielsen (16.4.1997-24.4.2017).

 
DEBATT: Vestre Aker og Hovseter trenger fritidsklubb nå !

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2017 kl 11:13

Innsenderne fra SV Vestre Aker vil ha på plass Hovseterklubben nå! Stedet hvor blant andre to gutter fra Hovseter og Bogstad fikk en scene å vise seg på. Karpe Diem.

 
«Byrådet i Oslo stenger lokalaviser ute»

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2017 kl 11:24

Det er ikke greit at byrådet gir landets største avis enerett på en sak, hvor lokalavisene ba om å få tilgang til.

 
Hva gjør at du trives i ditt nabolag?

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2017 kl 15:55

Hva gjør at du trives der du bor? Er det avstanden mellom husene, at naboen er grei, eller nærhet til noe du liker, som en kafé, naturen, barnehagen eller nærskolen? Fortell oss hvorfor du trives i ditt nabolag!

 
«Trist at Dybdahl ikke klarer å se på Smestad mer helhetlig»

Publisert:

"Jeg er glad jeg representerer et parti som vil forandre for å bevare, og som ikke tar korttenkte beslutninger og ikke river bort det som fungerer godt," skriver Oscar Chr. Husebye i Vestre Aker Unge Høyre.

 
«Oslo trenger utbygging»

Publisert: - Oppdatert: 19.04.2017 kl 16:14

Husebye kvier seg også for å satse på at Smestad skal være et boligområde for alle, og ikke for de få, skriver Jonas Aasen Dybdahl i Vestre Aker-Ullern AUF.

 
«Båtopplaget i Bestumkilen forsvinner»

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2017 kl 11:42

Ikke for å helle kaldt vann i blodet på båtfolket. Det er bare strengt nødvendig.

 

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2017 kl 19:00

Å hevde at kommunen er en av de verste spekulantene på Oslos boligmarked er det ikke dekning for, skriver Kristin Øyen i Boligbygg Oslo KF.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse