«Forsøker BU-leder Hanssen å omskrive historien?»

Leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Victoria Marie Evensen. Foto: Oslo kommune

Leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Marie Evensen, mener Hanssens påstand om det borgerlige byrådets fortettingsplanplan for Smestad, faller på sin egen urimelighet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2017 kl 12:39

Akersposten
Akersposten Media

I et debattinnlegg i Akersposten 2. juni skriver BU-leder i Vestre Aker Lars Asbjørn Hanssen fra Høyre følgende: «Det var med andre ord aldri det borgerlige byråd sin plan å fortette slik de rødgrønne sosialistene nå legger opp til.» Han tar samtidig til orde for at politikere må «hjelpe hverandre til å ta med også bakgrunnen for hvorfor bildet og «sannheten» blir noe uklart for en del av oss». Jeg vil derfor gjerne bistå Lars Asbjørn Hanssen og hjelpe ham med å oppklare et par ting.

Les Lars Asbjørn Hanssens debattinnlegg: Betongsosialisme eller variert botilbud?

Hanssens påstand om at det aldri var det borgerlige byråd sin plan å fortette slik det rødgrønne byrådet nå legger opp til faller på sin egen urimelighet. Har Hanssen glemt at det var hans eget byråd som la frem forrige kommuneplan? Bård Folke Fredriksen var den gang byutviklingsbyråd og Stian Berger Røsland byrådsleder. Begge fra Høyre. Der forrige kommuneplan definerte Smestad som utviklingsområde ytre by, foreslår det nåværende byrådet i høringsutkastet til ny kommuneplan at Smestad skal plasseres i utviklingsområde kategori B. Det vil si bymessig fortetting av eksisterende småhuspreget område hvor arealutnyttelsen skal vurderes i arbeidet med områderegulering.

Se bildet større

UTSNITT AREALKART: Victoria Marie Evensen viser til arealkartet i Kommuneplan 2015 vedtatt under det borgerlige byrådet.

Der Høyrebyrådet feilet i medvirkningsprosessen og mange av Oslos innbyggere ikke fikk med seg hva som var planlagt for deres nærområde, har dette byrådet sendt SMS til 495.000 osloborgere om at utkast til ny plan nå er ute på høring og gjennom dette og mange andre tiltak invitert innbyggerne til å delta. Det er viktig og jeg er stolt av medvirkningsprosessen det Arbeiderparti-ledede byrådet legger opp til.

Forslaget som er ute på høring viderefører byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplanen avgitt av forrige byråd, men er mer ambisiøs med hensyn til klima. Forslaget bygger på faglige råd fra etatene om hvor videre byutvikling bør skje. Byen skal fortsatt vokse innenfra og ut, langs banenettet og ved utvalgte stasjoner. Det gjør at flere områder får bykvaliteter noe som vil gi bedre tilbud lokalt.

Så skriver Hanssen om varierte botilbud
og legger til grunn at det er hans eget parti som er garantisten for dette. Det er i beste fall et friskt fraspark. Arbeiderpartiet, MDG og SV har i vårt styringsdokument, vår byrådserklæring, slått fast at det skal være variasjon og i boligstørrelser og botyper slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen. I det samme dokumentet sier vi at småhusplanen ikke skal være en storstilt fortettingsplan, men ta vare på historiske og grønne kvaliteter. Dette understrekes også i høringsutkastet til ny kommuneplan der man samtidig legger opp til at den store boligveksten fortsatt tas i områder som i dag er preget av eldre industri og næring.

Høyre og Venstre på Rådhuset har siden de satt i byråd og la frem forrige kommuneplan snudd i sitt syn om hva som skal være fremtidig utvikling på Smestad og på Nedre Grefsen. Det er en ærlig sak å snu, men man må da også være ærlig på at man har snudd og ikke fremstille det som om man hele tiden ønsket seg noe annet enn det man selv la frem i byråd slik Hanssen forsøker i sitt innlegg.

Vi er nå midt i en høringsprosess og i en fase der vi er opptatt av å innhente innspill og høre ulike synspunkter før et endelig forslag til ny kommuneplan med byutviklingsstrategi skal legges frem for bystyret til politisk behandling høsten 2017. I den forbindelse har Lars Asbjørn Hanssen rett når han i sitt innlegg fremhever at byrådsleder Raymond Johansen understreker at byrådet ikke har konkludert i sitt syn.

Men når BU-lederen skriver at valget står mellom betongsosialisme eller bevaring av småhus, og samtidig legger til grunn at det forhenværende borgerlige byrådet ikke mente å utvikle Smestad da de la frem forrige kommuneplan er det i beste fall et forsøk på å omskrive historien.

Victoria Marie Evensen (A)
Leder av byutviklingskomiteen, Oslo bystyre

Les også:

Barna er taperne i en heksegryte av pågående utbyggere og usikre planer

Dette er nye Skøyen

Båtopplaget forsvinner, men løsningen er der

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse